A A+ A++

Rada społeczna

Rada społeczna WTIL

Zgodnie z § 33 ust. 6 Statutu Politechniki Śląskiej dziekan może powołać radę społeczną, której członkami są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Zadania i regulamin rady społecznej określa dziekan.

Do podstawowych zadań rady powołanej przez dziekana należy wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju, działalności dydaktycznej i badawczej wydziału oraz wypowiadanie się nt. kształtowania wśród studentów postaw innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.

Skład Rady Społecznej WTIL

Przewodniczący

Jarosław Cichoń (prezes zarządu, WSOP) 

Zastępca przewodniczącego

Jan Filipczyk (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ)

Członkowie

 • Jarosław Domin (prezes zarządu, JAS-FBG)
 • Aleksander Drzewiecki (prezes zarządu, Koleje Śląskie)
 • Piotr Folęga (dziekan, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ)
 • Artur Fryczkowski (prezes zarządu, Alstom Konstal)
 • Robert Goc (dyrektor ds. rozwoju, Śląskie Centrum Logistyki)
 • Małgorzata Gutowska (dyrektor zarządu, Zarząd Transportu Metropolitalnego)
 • Adam Juretko (prezes zarządu, Alstom ZWUS)
 • Marcin Krupa (prezydent miasta, Urząd Miasta Katowice)
 • Grzegorz Kwitek (członek zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)
 • Bogusław Łazarz (prorektor, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ)
 • Sławomir Nalewajka (prezes zarządu, Rail Engineering sp. z o.o.)
 • Paweł Pilarski (prezes zarządu, LS Technics sp. z o.o.)
 • Anna Sokołowska-Olesik (wojewódzki inspektor transportu drogowego, Śląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego)
 • Marcin Staniek (prodziekan, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ)
 • Jakub Styczeń (prezes zarządu, Euroterminal Sławków)
 • Paweł Wojda (dyrektor, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie