A A+ A++

Konferencje

Diagnostyka Maszyn

Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn” odbywa się corocznie od 1975 roku na początku marca w ośrodkach na terenie Beskidu Żywieckiego – przez 35 lat w Węgierskiej Górce, później w Wiśle.  Sympozjum poświęcone jest tematyce diagnozowania maszyn i urządzeń przy zastosowaniu metod wibroakustycznych, diagnostyce symulacyjnej, technologiom  informacyjnym w diagnostyce, sztucznej inteligencji w diagnostyce oraz diagnostyce środków transportu. Sympozjum jest okazją do wymiany doświadczeń naukowych oraz spotkania specjalistów z wielu krajowych ośrodków naukowych. Efektem było wiele wspólnych badań, prac, projektów i publikacji. Zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne na internetowej sympozjum: http://konferencje.polsl.pl/diagmasz/default.htm.

 

Transport Problems

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Problems organizowana co rok od roku 2009 jest płaszczyzną wymiany wiedzy oraz poglądów przez naukowców realizujących badania związane z szeroko rozumianą dyscypliną naukową inżynieria lądowa i transport. Od wielu lat uczestnikami tej konferencji są przedstawiciele ponad dwudziestu krajów z różnych kontynentów – Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej. Wszystkich naukowców i praktyków zainteresowanych wymianą doświadczeń związanych z szeroko rozumianą problematyką transportu organizatorzy konferencji zapraszają na kolejną edycję konferencji. Szczegółowe informacje przedstawiono w witrynie internetowej  http://www.tp.konferencje.polsl.pl.

Międzynarodowe Sympozjum Młodych Naukowców Transport Problems jest organizowane od roku 2011 przed ww. konferencją i jest płaszczyzną wymiany wiedzy oraz poglądów przez młodych naukowców z szeroko rozumianej dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport. Od lat uczestniczą w nim naukowcy z Europy i Azji. Wszystkich młodych naukowców i praktyków zainteresowanych wymianą doświadczeń związanych z szeroko rozumianą problematyką transportu organizatorzy sympozjum zapraszają na kolejną edycję. Szczegółowe informacje na stronie http://www.tp.konferencje.polsl.pl.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”

Zasadniczym celem konferencji jest związanie środowisk reprezentujących wszystkie rodzaje transportu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa, i nawiązanie trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, drogowym, szynowym, morskim, wodnym śródlądowym i kosmicznym) oraz jego aspektami technicznymi, ekonomicznymi, politycznymi i psychologicznymi.

Zakres tematyczny konferencji:

 

  • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
  • zarządzanie ryzykiem w transporcie
  • sytuacje kryzysowe w transporcie
  • budowa, eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie
  • dydaktyka i edukacja dla transportu
  • bezzałogowe statki powietrzne.

www-arch.polsl.pl/Strony/konferencja_szczyrk.aspx

Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka”

Celem cyklicznej konferencji TSTP jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego miasta, regionu, kraju i świata.

Aktualne informacje o konferencji można znaleźć pod adresem: http://tstp.syskonf.pl/.

Studencka Sesja Naukowa

Organizowana corocznie od roku 2003 na Wydziale Transportu, obecnie Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej. Studenci i młodzi naukowcy przedstawiają rezultaty swoich badań naukowych.

https://www.polsl.pl/rt/start/badania/konferencje/studencka-sesja-naukowa/

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie