A A+ A++

Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnicy dziekana WTIL, koordynatorzy, administratorzy

pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej – dr inż. Jan Filipczyk

pełnomocnik ds. gospodarki substancjami, mieszaninami i odpadami niebezpiecznymi – inż. Tomasz Cofała

pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami – dr inż. Andrzej Hełka

pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia – dr inż. Robert Wieszała

pełnomocnik ds. zarządzania projektami – dr inż. Jan Filipczyk

pełnomocnik ds. bhp – dr inż. Mirosław Witaszek

pełnomocnik ds. nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym – dr inż. Jan Filipczyk

pełnomocnik ds. zdalnej edukacji – dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚ

pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (LPODO) – mgr inż. Andrzej Trzaska

pełnomocnik ds. promocji – dr inż. Adam Mańka

koordynator ds. programu Erasmus+ – prof. dr hab. Aleksander Sładkowski

koordynator ds. kontaktów międzynarodowych – prof. dr hab. Aleksander Sładkowski

koordynator ds. systemu POL-on – dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ

lokalni administratorzy systemu informatycznego (LASI) – dr inż. Szymon Surma, mgr inż. Andrzej Trzaska

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie