A A+ A++

Transport

Kierunek studiów: transport

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, dają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia i uzyskać tytuł magistra. Studia II stopnia trwają 3 semestry.

W ramach kierunku transport studenci mają na studiach I stopnia (inżynierskich) do wyboru następujące specjalności:

 • eksploatacja pojazdów samochodowych z napędem konwencjonalnym i elektrycznym
 • technika i organizacja transportu samochodowego
 • transport szynowy
 • inżynieria ruchu
 • logistyka transportu
 • nawigacja powietrzna (studia w języku polskim lub angielskim)
 • mechanika i eksploatacja lotnicza (studia w języku polskim lub angielskim)
 • transport engineering (studia w języku angielskim).

W ramach kierunku transport studenci mają na studiach II stopnia (magisterskich) do wyboru następujące specjalności:

 • eksploatacja pojazdów samochodowych
 • transport i spedycja drogowa
 • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
 • systemy informatyczne transportu
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • systemy informatyczne dla kolei
 • eksploatacja pojazdów szynowych
 • technologie transportowe
 • logistyka transportu
 • transport przemysłowy
 • nawigacja powietrzna
 • mechanika i eksploatacja lotnicza
 • inżynieria ruchu
 • transport safety systems (studia w języku angielskim).

Do otwarcia studiów na danej specjalności jest konieczne skompletowanie grupy o wielkości zarządzonej przez rektora. Na studiach I stopnia podział na specjalności następuje po 4. semestrze. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje dziekan.

Studia prowadzone są na dwóch poziomach:

 • Studia I stopnia mogą podjąć absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera i mają prawo do podjęcia studiów II stopnia.
 • Studia II stopnia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich), dają tytuł magistra i uprawniają do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Studia są prowadzone w dwóch trybach nauczania:

 • Na studiach stacjonarnych (dziennych) zajęcia programowe są prowadzone w dni robocze. Za studia stacjonarne nie pobiera się czesnego. W semestrze jest 15 tygodni zajęć programowych.
 • Zajęcia dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w weekendy. Studia niestacjonarne są płatne. Zajęcia są zgrupowane w 9 zjazdów w semestrze.

Studia są prowadzone wg systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System).

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2023/2024:

Tryb nauki

Rodzaj studiów

Liczba semestrów

Odpłatność za semestr

stacjonarny (dzienny)

I stopnia (inżynierskie)

7

0 zł

II stopnia (magisterskie)

3

0 zł

niestacjonarny (zaoczny)

I stopnia (inżynierskie)

7

1850 zł

II stopnia (magisterskie)

3

2150 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie