A A+ A++

Historia

Historia
Wydział Transportu powstał 1 września 2002 roku. Wydział kontynuuje proces kształcenia na kierunku transport, który Politechnika Śląska rozpoczęła w roku 1969. Początkowo studia prowadzono w Oddziale Transportowo-Komunikacyjnym Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W roku 1971 powstał Instytut Transportu i Komunikacji, który pełnił funkcję wydziału. W roku 1978 utworzono Wydział Transportu, który istniał do roku 1984, kiedy powołano Instytut Transportu (kierunkowy). W 1992 roku Instytut Transportu włączono w strukturę nowo utworzonego w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz kadry stworzył warunki do ponownego utworzenia Wydziału Transportu w roku 2002. Dzieje do 2005 r. są przedstawione w artykule prof. Andrzeja Wilka pt. Rozwój kształcenia na kierunku transport na Politechnice Śląskiej. Od 1.10.2019 r. wydział nosi nazwę Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie