A A+ A++

Studenckie koła naukowe

 

Studenckie koła naukowe 

Studenckie Koło Naukowe Silesia Automotive jest aktywna organizacją studencką skupiającą studentów o zainteresowaniach motoryzacyjnych. Swoją działalnością niejednokrotnie przekonało, że nie ma rzeczy niemożliwych i na swoim koncie studenci będący członkami koła Silesia Automotive mają już dwie konstrukcje pojazdów wyścigowych Formula Student. Opracowane i wykonane we własnym zakresie pojazdy brały udział w międzynarodowych zawodach Formula Student, które odbywały się w Gyor na Węgrzech, Marano de Melegari we Włoszech i Melbourne w Australii. Obecnie studenci koła Silesia Automotive przygotowują się do następnych edycji zawodów młodych inżynierów oraz opracowują pojazd wyścigowy klasy Formula Student z napędem elektrycznym.

 

Opiekun SKN Silesia Automotive:

dr inż. Paweł Fabiś (pawel.fabis@polsl.pl)

 

Social media:

https://silesiaautomotive.pl/

https://www.facebook.com/SilesiaAutomotive

Studenckie Koło Naukowe SR - „Silesia Racing” działa na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, przy Katedrze Transportu Drogowego (RT1). Opiekunem jest dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ, a prace wspomaga dr inż. Andrzej Kubik (Opiekun sekcji).

Studenckie Koło Naukowe SR - „Silesia Racing” zrzesza studentki i studentów Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, którzy dążą do rozwoju osobistego, poszerzenia horyzontów oraz zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji ponad to, co zawarte jest programach studiów.

W SKN SR odnajdzie się każdy, kto chce stale rozwijać swoje zainteresowania i pasje, również w ujęciu praktycznym. Wśród zrzeszonych w SKN SR studentek i studentów są fani rowerów, motocykli, samochodów oraz wszystkiego, co jest związane z szeroko pojętą motoryzacją i transportem drogowym, np.:

 • środki transportu drogowego – koncepcja i projekt oraz technologie i materiały,
 • badania techniczne i diagnostyka środków transportu drogowego,
 • obsługi i naprawy środków transportu drogowego,
 • bezpieczeństwo czynne i bierne środków transportu drogowego,
 • badania właściwości trakcyjnych i użytkowych środków transportu drogowego,
 • eko- i elektromobilność środków transportu drogowego,
 • nowoczesny indywidualny transport miejski.

Profil działalności Studenckie Koło Naukowe SR - „Silesia Racing” obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą motoryzacją i transportem drogowym, a w tym m. in.:

 • realizacja ciekawych projektów i udział w ciekawych inicjatywach tematycznych,
 • reprezentowanie Uczelni i Wydziału na festiwalach naukowych, targach branżowych,
 • poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz dzięki licznym wizytom studyjnym w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętą motoryzacją i transportem drogowym,
 • prezentacja efektów prac na seminariach i konferencjach naukowych w Polsce i poza jej granicami.

SKN SR ma pełny dostęp do dobrze wyposażonych pracowni dydaktycznych
i badawczych oraz do wyposażonego garażu i warsztatu, co daje szerokie spektrum możliwości w praktycznej realizacji pomysłów.

SKN SR jest laureatem konkursów na projekty badawcze w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, co pozwala na finansowanie realizacji własnych pomysłów.

Obszar działań jest szeroki i elastyczny – dzięki temu w Studenckim Kole Naukowym SR „Silesia Racing” każda studentka i każdy student znajdzie coś dla siebie wybierając ścieżkę rozwoju własnych zainteresowań.

Kontakt:

Opiekun SKN SR

dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ (damian.hadrys@polsl.pl)

Opiekun sekcji SKN SR

dr inż. Andrzej Kubik (andrzej.kubik@polsl.pl)

Social media:

www.facebook.com/sknsilesiaracing

Głównym celem działalności Studenckiego Koła Naukowego „Zębatka” jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności członków Koła w zakresie projektowania eksploatacyjnie zorientowanego, w zakres którego zaliczyć należy przede wszystkim:
1) komputerowe wspomaganie projektowania, rozumiane jako opracowywanie modeli 3D różnych obiektów technicznych oraz wykonywanie dokumentacji technicznej z użyciem zaawansowanych środowisk CAD,
2) komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM,
3) modelowanie zjawisk dynamicznych i akustycznych zachodzących w różnych urządzeniach i prowadzenie badań symulacyjnych, identyfikacja opracowywanych modeli dynamicznych z użyciem sprzętu do badań wibroakustycznych.
Ponadto w zakresie działalności Koła znajdują się systemy informacji przestrzennej (GIS).

 

Opiekun:

dr hab. inż. Grzegorz Peruń, prof. PŚ (grzegorz.perun@polsl.pl)

Social media:

www.facebook.com/sknzebatka

Koło SKN C.A.D. Creative Academic Design działa na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej (od 2009 roku).

Zajmuje się poszerzaniem wiedzy związanej z projektowaniem i wytwarzaniem elementów pojazdów oraz infrastruktury transportowej w tym rozwijaniem aspektów praktycznych w zakresie mechatroniki i jej wykorzystania w transporcie.

Koło realizuje liczne spotkania studyjne i wyjazdy do firm i instytucji związanych z transportem w szczególności transportem szynowym. W ramach działalności SKN C.A.D. odbywają się liczne spotkania, na które zapraszani są przedstawiciele firm przewozowych i producentów w tym bardzo licznie absolwenci naszego Wydziału. Członkowie SKN C.A.D. realizowali również komercyjne projekty wdrożeniowe dla firmy NEWAG S.A. czy dla Tramwajów Śląskich. Koło współpracuje ściśle również z firmą Koleje Śląskie w której realizuje liczne projekty inżynierskie oraz z firmą Alstom, która wyposażyła sale komputerową w stacje robocze i oprogramowanie do projektowania CAD.

Koło jest inicjatorem licznych szkoleń w tym do cyklicznych można zaliczyć szkolenia z: projektowania w systemie CATIA v5, projektowanie w programie Inventor, mechatronika praktyczna, analiza ryzyka metodą FMEA, szkolenia z analizy niezawodności RAMS i LCC oraz wiele innych.

 

Opiekun:

dr inż. Adam Mańka (adam.manka@polsl.pl)

 

Social media:

www.cad.2ap.pl

https://www.facebook.com/SKNCAD/

SKN LogistiCAD to koło naukowe zajmujące się tematyką szeroko rozumianej logistyki, w szczególności systemów logistycznych w transporcie.

W SKNL LogistiCAD uważamy, że nauka nie powinna zamykać się na uczelni, ale służyć każdemu człowiekowi, dlatego szkolimy się i tworzymy publikacje w zakresie:

- automatyzacji transportu wewnętrznego,

- efektywności przewozowej,

- zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego,

- zintegrowanych systemów transportowych,

- optymalizacji procesów logistycznych.

Opiekunowie:

Dr hab. inż. Maria Cieśla (maria.ciesla@polsl.pl)

Dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. PŚ (piotr.nowakowski@polsl.pl)

Social media:
https://www.instagram.com/sknl.logisticad/

https://www.facebook.com/LogistiCADPolSl/

Studenckie Koło Naukowe Traffic Modeling działa na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, przy Katedrze Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki (RT4).

 

Zajmujemy się:

 • wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania do modelowania ruchu drogowego (w tym w szczególności VISUM i VISSIM),
 • optymalizacją obecnie istniejących rozwiązań infrastrukturalnych,
 • analizą możliwości przebudowy i rozbudowy skrzyżowań drogowych i ciągów drogowo-ulicznych,
 • analizą przepustowości dróg i skrzyżowań,
 • modelowaniem systemów sygnalizacji świetlnej,
 • pomiarami, badaniami ruchu,
 • analizą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • analizą funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

 

Umożliwiamy:

 • zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce,
 • rozwój ciekawych pomysłów,
 • próby wdrażania pomysłów w przemyśle,
 • uczestnictwo w badaniach,
 • pozyskać doświadczenie

 

Zapewniamy:

 • ciekawe praktyki,
 • świetną atmosferę przy realizacji naszych prac badawczych,
 • możliwość nawiązania ciekawych kontaktów interpersonalnych,
 • wyjazdy

 

Opiekunowie:

dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof. PŚ (aleksander.sobota@polsl.pl)

dr inż. Marcin Kłos (marcin.j.klos@polsl.pl)

 

Social media:

kstir.polsl.pl/skn-traffic-modeling 

SKN Signalis zajmuje się zagadnieniami związanymi z m.in.: bezpieczeństwem ruchu drogowego, pomiarami warunków ruchu drogowego, analizą systemów transportowych, w tym Inteligentnych Systemów Transportowych, współdzieloną mobilnością, innowacyjnymi rozwiązaniami w inżynierii ruchu.

Członkowie koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych związanych głównie z tematyką inżynierii ruchu oraz ogólną tematyką transportu. Również odwiedzają i poznają w praktyce jednostki odpowiedzialne za zarządzanie drogami, ruchem w mieście oraz publicznym transportem zbiorowym.

 

 

Opiekunowie:

dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ (grzegorz.sierpinski@polsl.pl)

dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ (marcin.staniek@polsl.pl)

 

Social media:

https://www.facebook.com/sknsignalis

http://www.signalis.polsl.pl/

Lotnicze Koło Naukowe tworzą pasjonaci lotnictwa z Politechniki Śląskiej. Celem działalności Koła Naukowego jest rozwijanie zainteresowań studentów oraz propagowanie zagadnień związanych z transportem lotniczym. Członkowie Koła rozwijają swoją wiedzę i umiejętności pisząc artykuły naukowe, biorąc udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, odnosząc sukcesy na międzynarodowych konkursach takich jak Wizz Youth Challenge, a także realizując praktyczne projekty PBL (Project Based Learning) związane z budową silników czy wykorzystaniem technologii VR. 

 

Opiekun:

dr hab. inż. Jan Warczek (jan.warczek@polsl.pl)

Social media:

http://lotnictwo.polsl.pl/index.php/kolo-kontakt/kolo-naukowe/ 

https://www.instagram.com/lkn_silesavia/ 

Działalność naukowa SKN zmierza do działań naukowych mających na celu umożliwienie rozwijania umiejętności i treningu początkującym i zaawansowanym pilotom szybowcowym.

 

Opiekun:

pil. dr inż. Mirosław Jemielniak (miroslaw.jemielniak@polsl.pl)

SKN „Unmanned” zostało założone 1 czerwca 2022 r. przez grupę studentów Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Członkiem koła może być każdy student Wydziału PŚ niezawieszony w prawach studenta PŚ. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Cele kształceniowe – poszerzanie wiedzy z zakresu zastosowań i możliwości bezzałogowych statków powietrznych oraz przegląd i analiza najnowszej literatury tego przedmiotu.
Cele naukowe – przygotowanie do badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych.
Cele integracyjne – współpraca ze środowiskami innych ośrodków naukowych oraz z kołami naukowymi innych uczelni powiązana z wymianą doświadczeń.

 

Opiekun:
dr hab. inż. Marek Marcisz, prof. PŚ
(marek.marcisz@polsl.pl)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie