A A+ A++

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Kierunek studiów: inżynieria lotnicza i kosmiczna

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, dają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia i uzyskać tytuł magistra.

W ramach kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna (profil ogólnoakademicki) studenci mają do wyboru następujące ścieżki dyplomowania:

  • logistyka lotnicza
  • eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych
  • materiałoznawstwo lotnicze
  • projektowanie statków powietrznych.

Studia I stopnia mogą podjąć absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę.

Studia są prowadzone w jednym trybie nauczania, tj. na studiach stacjonarnych (dziennych) – zajęcia programowe są prowadzone w dni robocze. Za studia stacjonarne nie pobiera się czesnego. W semestrze jest 15 tygodni zajęć programowych.

Studia są prowadzone wg systemu punktowego ECTS (European Credit Transfer System).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie