A A+ A++

Obszary badawcze

Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

Wszyscy pracownicy badawczy WTIL zadeklarowali przynależność do dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport.

 

POB4 – inteligentne miasta i mobilność przyszłości

Rada dyscypliny wpisała w strategię czwarty z przyjętych na uczelni sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Prowadzone w nim prace badawcze oraz wdrożeniowe można podzielić na dwa główne podobszary:

 • identyfikacja potrzeb związanych z istniejącą infrastrukturą oraz potrzeb społecznych
 • rozwój technologiczny i przestrzenny umożliwiający zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb, pokonanie współczesnych ograniczeń, poprawę efektywności rozwiązań oraz ograniczenie negatywnego wpływu ekspansji działalności ludzkiej na środowisko i jakość życia człowieka.

Działalność naukowa wydziału

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się w następujących grupach tematycznych:

 • badania transportowe
 • sterowanie ruchem w transporcie
 • eksploatacja pojazdów
 • budowa maszyn i pojazdów
 • transport przemysłowy
 • systemy informatyczne transportu
 • telematyka transportu.

W ramach tych grup prowadzone są badania z zakresu:

 • oddziaływań środowiskowych i na człowieka w transporcie
 • modeli niezawodnościowych i eksploatacyjnych w transporcie
 • drgań i hałasu w transporcie
 • metod spajania w środkach transportu
 • elektromobilności
 • ekomobilności
 • materiałów stosowanych w pojazdach
 • optymalizacji sieci transportowych
 • techniki mikroprocesorowej i badań symulacyjnych w transporcie
 • modelowania matematycznego procesów spalania w silniku
 • zastosowania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym
 • zużycia elementów maszyn transportowych
 • wspomagania komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych
 • badania przekładni zębatych, sprzęgieł i taśm przenośników
 • wibroakustycznej diagnostyki maszyn i pojazdów
 • dynamiki zawieszeń
 • zastosowania metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło-szyna
 • zastosowania magnetycznych metod diagnozowania w transporcie
 • wideodetekcji zdarzeń w transporcie
 • komfortu i bezpieczeństwa transportu.

Obszary badawcze katedry RT1

Prace pracowników Katedry Transportu Drogowego obejmują następujące obszary badawcze:

 • badania stanowiskowe oraz przemysłowe drgań i hałasu przekładni zębatych
 • wspomaganie projektowania przekładni zębatych z uwzględnieniem zjawisk dynamicznych
 • badania dynamiki układów zawieszenia pojazdów samochodowych
 • badania dynamiki ruchu pojazdu (GPS oraz CAN, OBD)
 • analiza modalna elementów maszyn i pojazdów
 • badania hałasu komunikacyjnego, odziaływania hałasu na człowieka i otoczenie
 • badania w zakresie ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy operatorów środków transportu
 • badania systemów i elementów układów zasilania alternatywnymi paliwami gazowymi
 • badania symulacyjne procesu spalania w silnikach zasilanych paliwami gazowymi
 • badania obciążeń cieplnych, naprężeń termicznych i odkształceń wybranych elementów silników spalinowych
 • badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, badania i opinie z zakresu rekonstrukcji i analizy wypadków drogowych
 • diagnostyka wibroakustyczna łożysk tocznych i układów przeniesienia napędu oraz metody napraw pojazdów samochodowych
 • analiza uszkodzeń oraz stopnia zużycia elementów pojazdów przy wykorzystaniu metod wibroakustycznych
 • badania właściwości tribologicznych materiałów używanych w węzłach tribologicznych maszyn
 • technologie wytwarzania pojazdów
 • procesy spawalnicze w budowie i naprawach pojazdów samochodowych m.in. z wykorzystaniem techniki mikrostrumieniowej
 • ochrona środowiska w transporcie
 • eko- i elektromobilność
 • analiza cyklu życia LCA
 • carsharing oraz współdzielenie środków transportu.

Obszary badawcze katedry RT2

W Katedrze Transportu Kolejowego realizowane są prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe w następujących obszarach:

 • niezawodność i zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
 • projektowanie, budowa, diagnostyka i utrzymanie pojazdów szynowych
 • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania w transporcie kolejowym (CAD/CAM)
 • analizy wytrzymałościowe MES w transporcie szynowym
 • diagnostyka i utrzymanie nawierzchni dróg szynowych
 • sterowanie ruchem kolejowym,
 • prowadzenie ruchu kolejowego i sygnalizacja
 • organizacja i technologia przewozów kolejowych
 • trakcja elektryczna
 • materiały i technologie wytwarzania w transporcie kolejowym
 • systemy informatyczne w transporcie kolejowym
 • systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym
 • ergonomia i BHP w transporcie kolejowym
 • ochrona środowiska i paliwa alternatywne w transporcie kolejowym
 • nowe rozwiązania w transporcie szynowym (certyfikacja i dopuszczenie do eksploatacji).

Obszary badawcze katedry RT3

Prace pracowników Katedry Transportu Lotniczego obejmują następujące obszary badawcze:

 • nowoczesne technologie w lotnictwie cywilnym
 • systemy automatyzacji vs. poziom bezpieczeństwa realizacji zadań lotniczych
 • nowoczesne technologie w badaniu atmosfery ziemskiej
 • systemy informatycznego wsparcia w lotnictwie
 • systemy napędowe konstrukcji lotniczych
 • badania konstrukcyjne silników lotniczych
 • techniki i technologie wytwarzania elementów konstrukcyjnych
 • badania właściwości użytkowych materiałów i powłok ochronnych
 • diagnostyka techniczna w transporcie
 • implementacja technik i technologii satelitarnych w działaniach operacyjnych ekosferycznych systemów bezzałogowych
 • systemy nawigacji satelitarnej w transporcie lotniczym
 • oddziaływanie transportu na środowisko realizacji zadań operacyjnych
 • badania modelowe i doświadczalne układów napędowych
 • energy harvesting
 • nieliniowa dynamika układów mechanicznych
 • metody numeryczne w mechanice (FEM, MBD)
 • bezpieczeństwo systemów lotniczych
 • systemy monitorowania bezpieczeństwa energetycznych linii przesyłowych
 • badania incydentów i wypadków lotniczych.

 

Obszary badawcze katedry RT4

Prace pracowników Katedry Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki obejmują następujące obszary badawcze:

 • bezpieczeństwo w systemach transportowych i logistycznych

 • zrównoważony rozwój systemów transportowych i logistycznych

 • modelowanie, analiza i optymalizacja procesów transportowych i logistycznych

 • organizacja i inżynieria ruchu drogowego i kolejowego

 • planowanie i integracja systemów transportowych

 • publiczny transport zbiorowy

 • sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych i logistycznych

 • analizy przestrzenne w transporcie i logistyce

 • infrastruktura logistyczna i transportowa.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie