A A+ A++

Seminarium „Track Management STRAHOS 2022”

W dniach 13–14 października 2022 r. w Popradzie (Słowacja) odbędzie się 19. Seminarium „Track Management STRAHOS 2022” organizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Żylińskiego we współpracy z Kolejami Republiki Słowackiej (ŽSR).

Na seminarium zostaną zaprezentowane aktualne informacje z zakresu legislacji i strategii realizacji działań budowlanych w kolejnictwie, modernizacji infrastruktury kolejowej, konstrukcji i elementów konstrukcyjnych poprawiających cykl życia torów i stacji kolejowych, organizacji budowy, utrzymania i naprawy infrastruktury kolejowej oraz transportu kolejowego.

Seminarium jest poszerzone o specjalny dział New Railway Structures oraz warsztat Research Activities of Young Researchers in Railways wspierany grantem z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu Special Session and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS.

Celem jest rozwój współpracy w zakresie badań infrastruktury kolejowej i transportu oraz publikowanie wyników badań uczelni uczestniczących w projekcie: Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Architektury i Budownictwa, Politechniki Śląskiej, Politechniki w Pradze, Politechniki Brneńskiej i Uniwersytetu Żylińskiego. Współpraca zwiększy zakres i różnorodność działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej uczelni oraz przyczyni się do podniesienia znajomości ustawodawstwa, rozwiązań technicznych w planowaniu i projektowaniu infrastruktury kolejowej oraz rozwoju zarządzania nią w krajach V4.

Przedstawiciele Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej już od lat uczestniczą w seminariach z tego cyklu. W tegorocznym seminarium wezmą udział pracownicy i doktoranci wydziału: prof. dr hab. Aleksander Sładkowski, dr hab. inż. Katarzyna Markowska, mgr inż. Artur Budzyński i mgr inż. Tomasz Kawka.

Aktualne informacje o projekcie znajdują się na: https://svf.uniza.sk/strahos/special-session.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie