A A+ A++

PLMO 2023

W dniach 24–26 maja 2023 r. w Baku w Azerbejdżanie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Problemy Logistyki, Zarządzania i Eksploatacji w Korytarzu Transportowym Wschód-Zachód” – 2nd International Conference on Problems of Logistics, Management and Operation in the East-West Transport Corridor (plmo.cyber.az). Politechnika Śląska była jednym z jej organizatorów i nasi profesorowie występowali tam z referatami: „Międzynarodowa współpraca w zakresie kształcenia przyszłych inżynierów transportu” (Aleksander Sładkowski) i „Ocena zużycia kół tramwajów” (Janusz Ćwiek). W delegacji z Polski byli też profesorowie z Politechniki Koszalińskiej i Politechniki Morskiej w Szczecinie. Więcej szczegółów na stronie http://sladkowski.com/aktualno%C5%9Bci/Druga-Mi%C4%99dzynarodowa-Konferencja-Problem%C3%B3w-Logistyki-Zarz%C4%85dzania-Eksploatacji-Korytarzu-Transportowym-Wsch%C3%B3d-Zach%C3%B3d-PLMO.

Na fotografii delegacja z Polski

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie