A A+ A++

Kontynuacja współpracy w programie CEEPUS

 

Na stronie http://sladkowski.com/ prof. Aleksander Sładkowski, pełnomocnik rektora ds. współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej, opublikował nowe informacje na temat współpracy w programie CEEPUS.

 

Politechnika Śląska uczestniczyła już w projektach realizowanych w ramach tego programu. Obecnie jest zaangażowana w projekt FINALIST.


W bieżącym roku odbyły się następujące wyjazdy zagraniczne pracowników wydziału:


Prof. Elżbieta Macioszek była na Uniwersytecie w Nowym Sadzie (Serbia) i prowadziła z serbskimi studentami zajęcia Wydziale Nauk Technicznych (5–11.02.2023).


Dr Wojciech Kamiński jako młody naukowiec odbył miesięczny staż na Wydziale Logistyki i Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie w Czechach (5.03–8.04.2023).


(Są planowane rewizyty profesorów zagranicznych na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej).


Prof. Aleksander Sładkowski w marcu 2023 roku na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Szegedzie na Węgrzech spotkał się z kierownictwem uczelni, prowadził zajęcia ze studentami i uczestniczył w Tygodniu Programu CEEPUS, który był okazją do wymiany informacji z przedstawicielami innych uniwersytetów.


W kwietniu 2023 roku prof. A. Sładkowski był w Rumunii na Politechnice w Timisoarze, gdzie prowadził zajęcia, a na spotkaniu z kierownictwem uczelni były omawiane kwestie podwójnych dyplomów dla studentów studiów I i II stopnia, możliwości studiowania rumuńskich doktorantów w szkole doktorskiej Politechniki Śląskiej, a także inne kwestie współpracy międzynarodowej. Z kierownictwem fabryki Valeo Lighting Injection SA rozmawiał o możliwościach odbywania tam stażu przez polskich studentów i zatrudnianiu absolwentów.

 

Więcej szczegółów na stronie http://sladkowski.com/aktualno%C5%9Bci/Dalsza-wsp%C3%B3%C5%82praca-programu-CEEPUS.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie