A A+ A++

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”

W dniach 2–3 grudnia 2021 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej” zorganizowana w formie on-line. Konferencja obejmowała 6 sesji naukowych, w tym jedną posterową. Głównym celem tegorocznej konferencji było przedstawienie priorytetów związanych z europejską polityką transportową i jej zmianami spowodowanymi pandemią.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej, a referaty na sesji plenarnej wygłosili, m.in. Artur Tomasik – prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA oraz generał brygady – pilot Wojska Polskiego prof. Jan Rajchel. Łącznie w konferencji wzięło udział 53 uczestników z 5 państw (Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy oraz Kanady). Wygłoszono 31 referatów oraz zaprezentowano 14 posterów.

Konferencja była platformą do ożywionej dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnych konsultacji między specjalistami z wyższych uczelni, instytucji branżowych i kadrą inżynierską z zakładów przemysłowych, a dla szukających ciekawych i nowatorskich rozwiązań w zakresie transportu mogła być syntetycznym kompendium wiedzy.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie