A A+ A++

Bliższa współpraca Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Politechniki Śląskiej w obszarze kształcenia personelu służb ruchu lotniczego

Na podstawie podpisanego w kwietniu 2023 r. listu intencyjnego wyrażającego wzajemną wolę współpracy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Politechnika Śląska w dniu 13 grudnia br. podpisały umowę szczegółową dotyczącą współpracy w obszarze kształcenia kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Politechnika Śląska ze wsparciem merytorycznym PAŻP, w ramach prowadzonej działalności odnoszącej się do kształcenia studentów w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego, kontynuuje starania związane z uruchomieniem w strukturach uczelni certyfikowanej organizacji szkolącej kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Z uwagi na ustawową rolę PAŻP jako instytucji powołanej m.in. do zapewnienia służb żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej Agencja w treści umowy wyraziła gotowość do kontynuowania szkoleń na stanowiskach operacyjnych dla studentów, którzy uzyskają licencję S-ATCL.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie rozwija współpracę z krajowymi uczelniami wojskowymi oraz cywilnymi w obszarze szkoleń personelu służb ruchu lotniczego.

www.pansa.pl/blizsza-wspolpraca-pazp-i-politechniki-slaskiej-w-obszarze-ksztalcenia-personelu-sluzb-ruchu-lotniczego

budynek Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego PŚ

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie