A A+ A++

20.12.2021–9.01.2022 kształcenie na odległość

Od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ogłasza to dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej za zgodą prorektora ds. studenckich i kształcenia na podstawie § 1 ust. 1 zarządzenia nr 226/2021 rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia w ww. okresie.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie