A A+ A++

Dobre praktyki

Czekamy na zgłaszanie dobrych praktyk zarówno przez studentów, jak i pracowników. Zgłaszajcie te, które już są wypracowane, jak i te, które chcielibyście aby u nas funkcjonowały. Samorząd studencki ma kilka pomysłów, które wkrótce opiszemy i wspólnie zdecydujemy, które z nich wdrożymy.

Katalog dobrych praktyk WIM:

Coraz więcej uczelni podejmuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i realizuje zadania związane z 17 celami Agendy 2030. Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje ją do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy. Tak powstała w Polsce Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, której w 2019 r. sygnatariuszem stała się również Politechnika Śląska.

Deklaracja SOU, to wyjątkowe na skalę światową porozumienie polskich uczelni. Zrównoważony rozwój stał się dla nas wyzwaniem i celem budowania przyszłości, czego wyrazem jest raportowanie w międzynarodowych rankingach szkół wyższych, a przede wszystkim THE Impact Rankings – jedynym światowym rankingu szkół wyższych monitorującym stopień ich zaangażowania w realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju.
„Uniwersytety mają do odegrania kluczową rolę w zakresie edukacji w obszarze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, ale złożony i wieloaspektowy charakter tego zagadnienia stawia wyzwania dla tradycyjnego funkcjonowania instytucji. Chociaż w programie nauczania jest coraz więcej prac i badań związanych ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami klimatycznymi w kampusach, istnieje potrzeba bardziej holistycznego zrozumienia form wpływu, jaki uniwersytety mają na społeczeństwo i środowisko.” (Koordynator Grupy Roboczej ds. SOU – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).
W 2019 r. w THE Impact Rankings zaraportował jedynie Uniwersytet Warszawski, ale już w kolejnym roku w klasyfikacji ogólnej można było znaleźć 5 polskich uczelni,  w 2021 r. – 12, a w 2022 r. – 15, w tym również Politechnika Śląska. W ostatnim rankingu zaraportowały już 23 polskie uczelnie. Sprawdź jakie osiągnęły lokaty i jak wypadła w rankingu Politechnika Śląska.

Im więcej dobrych praktyk tym będziemy bliżej 17 celów zrównoważonego rozwoju

W 2018 r., wspólnie z Samorządem Studenckim, podjęliśmy pierwszą inicjatywę mającą na celu edukację oraz aktywne uczestnictwo zarówno studentów, jak i pracowników wydziału w kierunku realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Powstał pierwszy w Polsce wśród uczelni wyższych – Raport Czystszej Produkcji, pt. „Minimalizacja odpadów oraz strat energii dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej” (ówczesna nazwa Wydziału). Efektem przeprowadzonych audytów, rozmów z pracownikami i studentami był plan sukcesywnego wdrażania zmian, które przybliżą całą społeczność akademicką do spełnienia założeń Agendy 2030.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie