A A+ A++

SKN_Smart_Production_logoStudenckie Koło Naukowe SKN Smart Production działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach przy Katerze Inżynierii Produkcji. Sprzyjając pogłębianiu wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, kształtowaniu umiejętności oraz rozwijaniu zainteresowań członków koła, SKN Smart Production obiera sobie następujące cele:
  • poszerzenie ogólnej wiedzy o Inżynierii Produkcji w zakresie techniczno- organizacyjnym
  • nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy eksperckiej z zakresu metod i techniki produkcji
  • nabywanie, przekazywanie, promowanie i rozwijanie wiedzy eksperckiej z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi
  • kształtowanie, rozwijanie i promowanie uczelni oraz wydziału macierzystego
Koło Naukowe SKN Smart Production w ramach swojej działalności organizuje między innymi Międzywydziałowe Warsztaty Studenckie, podczas których studenci mają możliwość przedstawienia swoich prac naukowych oraz poszerzenie swojej wiedzy z zakresu inżynierii produkcji. Ponadto w ramach działalności Koła Naukowego SKN Smart Production członkowie realizują prace z zakresu tworzenia modeli symulacji komputerowych oraz druku 3D.

Statut koła naukowego Smart Production (pdf, 551 KB) ... Pobierz

Studenckie koło naukowe TECHNOMAT

SKN_Technomat_logoStudenckie Koło Naukowe TECHNOMAT jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-badawczym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej zainteresowanych problematyką nowoczesnych technologii i materiałów. Koło zostało zarejestrowane w 2013 roku.

Celem SKN TECHNOMAT jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania materiałów, ze szczególnym naciskiem na projektowanie narzędzi, urządzeń i procesów. Zadaniem koła jest aktywny udział studentów w realizacji procesu dydaktycznego poprzez poszerzanie zainteresowań naukowych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobywanej w toku studiów, nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów technicznych i naukowych.

Wszystkie osoby pełne pomysłów oraz chętne do pracy w ramach Studenckiego Koła Naukowego TECHNOMAT zapraszamy do kontaktu poprzez opiekuna koła, którym jest dr inż. Tomasz Maciąg, e-mail: tomasz.maciag@polsl.pl tel. 32 603 43 86, p. 340b.
SKN_logo
Studenckie Koło Naukowe Mater-Tech posiada bogatą historię, wywodzi się z założonego w 1998 roku przez studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej SKN Millenium II. Pierwszymi opiekunami naukowymi studenckiego koła byli dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz dr inż. Stanisław Lalik, a od roku akademickiego 2002/2003 – dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. w Pol. Śl. W ramach reorganizacji kół naukowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej w roku 2010 utworzono jedno Studenckie Koło Naukowe działające pod nazwą SKN FeMM z wieloma sekcjami (EURO, MediTech, Informer, Fryszernia). W 2012 roku Koło zmieniło nazwę na Mater-Tech, która została utrzymana do dnia dzisiejszego. Opiekunem naukowym nowego studenckiego koła naukowego w 2011 roku została dr inż. Joanna Michalska, od 2017 roku jest nim dr hab. inż. Mateusz Kozioł.
Od roku 1998 na Wydziale Inżynierii Materiałowej organizowana jest Międzynarodowa Sesja Studencka, pierwsza sesja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Millenium II w pierwszym roku działalności Koła. Koło łączy studentów pragnących pogłębić wiedzę zdobytą podczas studiów oraz wykorzystać ją w praktyce. Zainteresowania rozwijane są poprzez pracę w projektach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale oraz w projektach naukowych prowadzonych przez Koło. Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Co roku biorą udział w międzynarodowej konferencji ISDM organizowanej w Niemczech, Austrii, Czechach oraz w Polsce. Członkowie Koła mogą również pochwalić się licznymi publikacjami w fachowych czasopismach o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Udział w życiu Koła pomaga nawiązać nowe znajomości, rozwinąć się zawodowo, jak i naukowo.

Zarząd SKN Mater-Tech:

Prezes
Magdalena Malczewska

Wiceprezesi
Gabriela Koniarek
Jakub Jała

do pobrania: statut koła naukowego (pdf, 262 KB)

Cele SKN MATER-TECH:
  • promowanie Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej
  • poszerzenie wiedzy studentów
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych badań na Wydziale Inżynierii Materiałowej
  • aktywna współpraca z innymi uczelniami
  • organizowanie Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej Materiały i Technologie XXI wieku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej oraz udział w studenckich konferencjach naukowych
  • współpraca z zakładami pracy, stwarzająca możliwość odbycia praktyk i staży oraz organizacji wycieczek edukacyjnych
Osoby zainteresowane działalnością w SKN Mater-Tech proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij tutaj, aby pobrać plik, pdf, 238 KB) i dostarczenie go siedziby koła w sali 052.

Studenci z SKN MATER-TECH uczestniczą w projekcie PBL „Wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie w kierunku obwodowym i wzdłużnym złącza typu “rura w rurze” dla skojarzenia stal nierdzewna-laminat epoksydowo-szklany”, którego opis można pobrać poniżej.

MATER-TECH Project Based Learning 2020
(pdf, 41 KB)
... Pobierz
Załącznik do raportu końcowego z projektu Project Base Learning (pdf, 338 KB) ... Pobierz

Studenckie koło naukowe GetIT

Dnia 5 lutego 2013 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, zostało zarejestrowane Studenckie Koło naukowe „GetIT” (nr rejestru RD-190/2012/2013). Opiekunem koła został: dr inż. Sławomir Golak. Siedzibą koła została sala 130 na w/w Wydziale. Uczestnikami koła byli Studenci  III i IV roku.

Celem Koła naukowego „ GetIT” było i jest nadal:
– rozwijanie umiejętności w dziedzinach takich jak: informatyka przemysłowa, programowanie, sztuczna inteligencja, modelowanie procesów technologicznych, wizualizacja danych, grafika komputerowa, technologie internetowe,
– rozwijanie umiejętności w grupie,
– integracja członków koła naukowego,
– umożliwienie członkom koła zdobycie doświadczenia i kwalifikacji wymaganych przez przyszłych pracodawców,
– promocja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

W zakresie zadań koła naukowego:
– realizacja projektów naukowych,
– pozyskiwanie partnerów branżowych dla Wydziału,
– reprezentowanie Wydziału na konferencjach i sesjach studenckich.

Od stycznia 2015 r. trwa reorganizacja koła naukowego, ze względu na ukończenie studiów przez członków grupy założycielskiej, kolejną grupą działająca w ramach koła GetIT jest podgrupa studentów III roku działająca pod nazwą: ROBOMANIA ROM, której ambicją i głównym celem jest budowa robotów nowej generacji wspomagającej proces dydaktyczny studentów kierunku: Informatyka Przemysłowa. Opiekunowie koła: dr inż. Joanna Lisok (RM4), dr inż. Kazimierz Mutwil (RM2). Siedzibą koła będzie Laboratorium Przemysłowych Sieci Komputerowych, sala 233.
Kolejna podgrupa to studenci I roku kierunku: Informatyka Przemysłowa- profil praktyczny, którzy zainteresowani są programowaniem oraz sterownikami przemysłowymi. Opiekun koła: dr inż. Joanna Lisok (RM4), Siedzibą koła będzie Laboratorium Przemysłowych Sterowników Komputerowych, sala 345.

Kontakt z założycielami koła i 1 grupą studencką w ramach koła naukowego GetIT: strona www
Kontakt z druga grupą ROBOMANIA ROM w ramach koła naukowego GetIT: strona www

Studenckie koło naukowe WeldOne

SKN_WeldOne_logo

„Spawanie jest najważniejsze” tę maksymę usłyszeliśmy od Opiekuna SKN WeldOne profesora Janusza Adamca, na pierwszym oficjalnym spotkaniu – wykładzie z przedmiotu Procesy i Techniki Produkcyjne. Członkom koła naukowego szczególnie te słowa przypadły do gustu i postanowili „wdrożyć w życie” nowe postanowienia. Studenckie Koło Naukowe WeldOne zostało stworzone z myślą o sympatykach, którzy chcieliby poszerzać własne horyzonty i poznać high-tech tajników łączenia materiałów. Głównym założeniem koła naukowego jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w temacie podstawowych technik łączenia materiałów oraz poznanie nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle. Członkowie koła WeldOne realizują powierzone projekty i zadania we współpracy z firmami specjalizującymi się w przemyśle spawalniczym.


Działalność SKN WeldOn obejmuje:

    * Realizację projektów
    * Naukę spawania pod okiem specjalistów
    * Warsztaty spawalnicze w firmach branżowych, np. Lincoln Electric
    * Aktywny udział w konferencjach i sympozjach
    * Przygotowywanie konferencji
    * Organizację wyjazdów do instytutów badawczych

Wszystkich chętnych studentów i miłośników spawania zapraszamy do współpracy. Kontakt w wiadomości prywatnej przez stronę na facebooku:  Spawalnicze Koło Naukowe WeldOne.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie