A A+ A++

Dokument powstał z uwzględnieniem wniosków płynących z realizacji wcześniejszych programów działania Politechniki Śląskiej oraz naszego wydziału. Został przyjęty uchwałą nr 3/2021 Rady Dziekańskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 27 stycznia 2021 r.
Strategia opisuje wizję, misję oraz cele strategiczne i szczegółowe. Do pobrania prezentacja przedstawiająca najważniejsze założenia strategii. Pełna treść dokumentu jest do wglądu w sekretariacie biura dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej.
Prezentacja: "Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026 (pdf, 2,84 MB) ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie