A A+ A++

dziekan

dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
tel. 32 603 4102
pokój 122
e-mail: kinga.rodak@polsl.pl

prodziekan ds. współpracy i rozwoju


prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
tel. 32 603 4490, 32 603 4463
pokój 126 lub 32
e-mail: janusz.adamiec@polsl.pl

prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Jacek Chrapoński
tel. 32 603 4490, 32 603 4432
pokój 126 lub 103
e-mail: jacek.chraponski@polsl.pl

prodziekan ds. infrastruktury i organizacji

dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
tel. 32 603 4490, 32 603 4429
pokój 126 lub 109
e-mail: dariusz.kuc@polsl.pl


Rada dziekańska Wydziału Inżynierii
Materiałowej

Terminy
posiedzeń:

20 września 2021 r.
21 października 2021 r.
18 listopada 2021 r.
- posiedzenie odwołane
16 grudnia 2021 r. - zmiana terminu na 17 grudnia 2021 r., godz. 12.00

27 stycznia 2022 r.
- posiedzenie odwołane
24 lutego 2022 r.
24 marca 2022 r.
21 kwietnia 2022 r. - zmiana terminu na 13 kwietnia 2022 r.
26 maja 2022 r.
23 czerwca 2022 r. -  zmiana terminu na 28 czerwca 2022 r.
7 lipca 2022 r. - posiedzenie odwołane
22 września 2022 r. - zmiana terminu na 20 września 2022 r.

Godzina rozpoczęcia każdego z zebrań: 14.00, spotkania odbywać się będą
stacjonarnie w sali 119. W razie nasilenia się epidemii koronawirusa i
braku możliwości przeprowadzania zebrań stacjonarnie, zostanie wdrożony
zdalny sposób prowadzenia spotkań.


Skład rady dziekańskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej
Tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko stanowisko/funkcja/organizacja
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof PŚ
dziekan
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
prodziekan ds. współpracy i rozwoju, kierownik Katedry Metalurgii i Recyklingu
dr inż. Jacek Chrapoński
prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
prodziekan ds. infrastruktury i organizacji
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
kierownik Katedry Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ
kierownik Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
kierownik Katedry Informatyki Przemysłowej
Anna Piechowska
przedstawicielka samorządu studenckiego
mgr inż. Jakub Smoleń
przedstawiciel doktorantów
dr inż. Janusz Kliś
przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.
Przedstawiciele związków zawodowych (obserwatorzy, nie są członkami rady)
dr inż. Joanna Lisok
NSZZ "Solidarność"
dr inż. Krystian Janiszewski
Związek Nauczycielstwa Polskiego

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie