A A+ A++

dziekan

dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
tel. 32 603 4102
pokój 122
e-mail: kinga.rodak@polsl.pl
prodziekan ds. współpracy i rozwoju

dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
tel. 32 603 4490, 32 603 4280
pokój 126 lub 182A
e-mail: bozena.gajdzik@polsl.pl
prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Jacek Chrapoński
tel. 32 603 4490, 32 603 4432
pokój 126 lub 103
e-mail: jacek.chraponski@polsl.pl
prodziekan ds. infrastruktury i organizacji

dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
tel. 32 603 4490, 32 603 4429
pokój 126 lub 109
e-mail: dariusz.kuc@polsl.pl
Rada dziekańska Wydziału Inżynierii Materiałowej

Terminy posiedzeń:
20 września 2021 r.
21 października 2021 r.
18 listopada 2021 r. - posiedzenie odwołane
16 grudnia 2021 r. - zmiana terminu na 17 grudnia 2021 r., godz. 12.00

27 stycznia 2022 r.
24 lutego 2022 r.
24 marca 2022 r.
21 kwietnia 2022 r.
26 maja 2022 r.
23 czerwca 2022 r.
7 lipca 2022 r.
22 września 2022 r.

Godzina rozpoczęcia każdgo z zebrań: 14.00, spotkania odbywać się będą stacjonarnie w sali 119. W razie nasilenia się epidemii koronawirusa i braku możliwości przeprowadzania zebrań stacjonarnie, zostanie wdrożony zdalny sposób prowadzenia spotkań.

Skład rady dziekańskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej
Tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko stanowisko/funkcja/organizacja
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof PŚ
dziekan
dr hab. inż. Bożena Gajdzik
prodziekan ds. współpracy i rozwoju
dr inż. Jacek Chrapoński
prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
prodziekan ds. infrastruktury i organizacji
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
kierownik Katedry Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
kierownik Katedry Metalurgii i Recyklingu
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ
kierownik Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
kierownik Katedry Informatyki Przemysłowej
Anna Piechowska
przedstawicielka samorządu studenckiego
mgr inż. Jakub Smoleń
przedstawiciel doktorantów
dr inż. Janusz Kliś
przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.
Przedstawiciele związków zawodowych (obserwatorzy, nie są członkami rady)
dr inż. Joanna Lisok
NSZZ "Solidarność"
dr inż. Krystian Janiszewski
Związek Nauczycielstwa Polskiego

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie