A A+ A++

dziekan

dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
tel. 32 603 4102
pokój 122
e-mail: kinga.rodak@polsl.pl

prodziekan ds. współpracy i rozwoju


prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
tel. 32 603 4490, 32 603 4463
pokój 126 lub 32
e-mail: janusz.adamiec@polsl.pl

prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Jacek Chrapoński
tel. 32 603 4490, 32 603 4432
pokój 126 lub 103
e-mail: jacek.chraponski@polsl.pl

prodziekan ds. infrastruktury i organizacji

dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
tel. 32 603 4490, 32 603 4429
pokój 126 lub 109
e-mail: dariusz.kuc@polsl.pl


Rada dziekańska Wydziału Inżynierii
Materiałowej

Terminy posiedzeń:
 

27 października 2022 r.
23 listopada 2022 r. - posiedzenie odwołane
15 grudnia 2022 r. - zmiana terminu na 14 grudnia 2022 r.
26 stycznia 2023 r.
23 lutego 2023 r.
23 marca 2023 r.
20 kwietnia 2023 r.
25 maja 2023 r.
22 czerwca 2023 r. - posiedzenie odwołane
6 lipca 2023 r.
21 września 2023 r.

Godzina rozpoczęcia każdego z zebrań: 14.00, spotkania odbywać się będą stacjonarnie w sali 119.


Skład rady dziekańskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej
Tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko stanowisko/funkcja/organizacja
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof PŚ
dziekan, p.o. kierownika Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
prodziekan ds. współpracy i rozwoju, kierownik Katedry Metalurgii i Recyklingu
dr inż. Jacek Chrapoński
prodziekan ds. kształcenia
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
prodziekan ds. infrastruktury i organizacji
prof. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki
kierownik Katedry Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
kierownik Katedry Informatyki Przemysłowej
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
kierownik Laboratorium Innowacji Materiałowych
Wojciech Kubowicz
przedstawiciel samorządu studenckiego
mgr inż. Jakub Smoleń
przedstawiciel doktorantów
dr inż. Janusz Kliś
przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.
Przedstawiciele związków zawodowych (obserwatorzy, nie są członkami rady)
dr inż. Joanna Lisok
NSZZ "Solidarność"
dr inż. Krystian Janiszewski
Związek Nauczycielstwa Polskiego

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie