A A+ A++

Projekty realizowane przez pracowników wydziału

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej realizowanych jest obecnie kilkanaście projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
tytuł projektu żródło finansowania kierownik projektu jednostka realizująca
Reaktywność układu aluminium-tytan-węgiel szklisty
NCN Preludium
dr inż. Bartosz Hekner
RM3
Kinetyka i mechanizm utleniania modyfikowanych itrem, cyrkonem oraz hafnem nadstopów kobaltu umacnianych fazami typu L12
NCN Preludium
mgr inż. Damian Migas
RM3
Rola pierwiastków ziem rzadkich w mechanizmie utleniania nowych nadstopów typu y-y' na bazie kobaltu
MNiSW Diamentowy Grant
mgr inż. Damian Migas
RM3
Kompozyty poliepoksydowe wzmocnione komponentami węglowymi, przeznaczone do zastosowań tribologicznych
NCN Preludium
mgr inż. Jakub Smoleń
RM3
Wpływ zmiennej drogi odkształcenia oraz geometrii narzędzia na zmiany struktury i właściwości ferrytycznych stali niskowęglowych i głębokotłocznych
NCN Preludium
mgr inż. Karolina Kowalczyk
RM3
Modyfikacja powierzchni stopów TiAl oraz jej wpływ na właściwości mechaniczne i zjawiska zachodzące w podwyższonej temperaturze
NCN Beethoven
dr inż. Bartosz Witala
RM3
Wpływ ciepła generowanego podczas odkształcania z dużymi prędkościami na strukturę i właściwości stali wysokomanganowych, w których dominującym mechanizmem odkształcania jest bliźniak
NCN Opus
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
RM3
Wpływ stężenia litu w stopach Pb-Li na zwilżalność oraz efektywność ekstrakcji metali z cienkich warstw katalitycznych w porowatych kapilarach ceramicznych. Badania, modelowanie UMO-20
NCN Opus
dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
RM2
Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej
NCBiR
dr inż. Mariusz Wnęk
RM4
Ocena diagnostyczna uszkodzeń w materiale będących efektem odkształceń trwałych w oparciu o badania magnetyczne
NCN Miniatura
dr inż. Anżelina Marek
RM3
PRELUDIUM Procesy wydzieleniowe w stopach Mg-Bi oraz Mg-Bi-X (X=Zn, Mn, Ca) umacnianych fazami w postaci płytek na płaszczyznach pryzmatycznych komórki krystalicznej Mg UMO-2016/23/N/ST8/00991
NCN Preludium
dr inż. Bartłomiej Dybowski
RM3

Patenty

W latach 2017-2021 pracownicy naszego wydziału uzyskali 23 dokumenty patentowe na opracowane wynalazki w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

tytuł wynalazku numer patentu twórcy właściciel patentu kraj ochrony
Sposób wytwarzania kompozytu z osnową ze stopów magnezu i zdyspergowanymi komponentami węglowymi
226651
Anita Olszówka-Myalska
Jerzy Myalski
Andrzej Kiełbus
Marek Hetmańczyk
Robert Jarosz
Tomasz Figlus
Mateusz Kozioł
Politechnika Śląska
Polska
Sposób oceny przebiegu zniszczenia materiałów kompozytowych oraz urządzenie pomiarowe do realizacji tego sposobu
226933
Tomasz Figlus
Mateusz Kozioł
Politechnika Śląska
Polska
Sposób przetwarzania półproduktów z kompozytów z osnową ze stopów metali lekkich zawierających zbrojenie heterofazowe
227175
Jerzy Myalski
Franciszek Grosman
Marek Tkocz
Bartosz Hekner
Politechnika Śląska
Polska
Sposób wytwarzania kompozytu aluminiowo-ceramicznego zawierającego smary stałe
227568
Andrzej Posmyk
Jerzy Myalski
Henryk Wistuba
Politechnika Śląska
Uniwersytet Śląski
Polska
Sposób wytworzenia kompozytu, stop srebra-ceramiczne cząstki zbrojące
227793
Jakub Wieczorek
Jerzy Łabaj
Leszek Blacha
Jakub Lipart
Beata Oleksiak
Grzegorz Siwiec
Politechnika Śląska
Polska
Sposób wytwarzania metalowych tarcz kompozytowych zbrojonych strefowo cząstkami
228597
Sławomir Golak
Politechnika Śląska
Polska
Klucz do montażu zaślepek w drzwiach szybów dźwigów osobowych
228908
Krystian Janiszewski
Aleksander Cichy
Politechnika Śląska
INTERLIFT Sp. z o.o., Kraków
Polska
Sposób wytwarzania granul z rozseparowanych włókien węglowych krótkich rozmieszczonych izometrycznie przeznaczonych do aplikacji w kompozytach z osnową metalową
229765
Anita Olszówka-Myalska
Jerzy Myalski
Marek Hetmańczyk
Politechnika Śląska
Polska
Urządzenie do prób zmęczeniowego uginania łopat wentylatorowych
225747
Mateusz Kozioł
Henryk Rydarowski
Główny Instytut Górnictwa
Polska
Sposób wytwarzania wyrobu z kompozytu żywica-włókno
229519
Mateusz Kozioł
Henryk Rydarowski
Główny Instytut Górnictwa
Polska
Sposób wytwarzania kompozytowej łopaty wentylatora
229483
Mateusz Kozioł
Henryk Rydarowski
Główny Instytut Górnictwa
Polska
Sposób wytwarzania elementów magnezowych zawierających wkładki z pian węglowych
232734
Anita Olszówka-Myalska
Jerzy Myalski
Marcin Godzierz
Bartosz Hekner
Politechnika Śląska
Polska
Sposób wytwarzania piezoelektrycznego czujnika tensometrycznego i czujnik
232955
Mateusz Kozioł
Marcin Jesione
k Piotr Szperlich
Bartłomiej Toroń
Politechnika Śląska
Polska
Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z włóknami węglowymi z submikro lub nanoziarnistą osnową
233433
Anita Olszówka-Myalska
Andrzej Korbiel
Włodzimierz Bochniak
Dariusz Kuc
Jerzy Myalski
Politechnika Śląska
Polska
Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z cząstkami węgla szklistego z mikro lub nanoziarnistą osnową
233434
Anita Olszówka-Myalska
Andrzej Korbiel
Włodzimierz Bochniak
Dariusz Kuc
Jerzy Myalski
Politechnika Śląska
Polska
Urządzenie do wieloskalowego topienia lewitacyjnego
233811
Sławomir Golak
Roman Przyłucki
Piotr Ciepliński
Politechnika Śląska
Polska
Sposób otrzymywania otwartokomórkowych pianek węglowych
234409
Jerzy Myalski
Anita Olszówka-Myalska
Bartosz Hekner
Politechnika Śląska
Polska
Zimny tygiel, zwłaszcza do topienia metali reaktywnych
232714
Sławomir Golak
Jacek Smołka
Roman Przyłucki
Piotr Buliński
Michał Palacz
Grzegorz Siwiec
Ryszard Białecki
Leszek Blacha
Politechnika Śląska
Polska
AGB case with improved fireproof resistance by using protective coatings
EP 3 366 729 A1
Katarzyna Piwowar
Bogusław Mendala
Tomasz Pondo
Lucjan Swadźba
Radosław Swadźba
Jarosław Tracz
Bartosz Witala
Safran Transmission Systems
Polska
Sposób odwęglania stali
235191
Bogdan Zdonek
Andrzej Rzetelski
Ireneusz Szypuła
Leszek Blacha
Jerzy Łabaj
Jacek Pieprzyca
Tomasz Merder
Jarosław Moycho
Lech Bielański
IMŻ im. Stanisława Staszica
Śląskie Towarzystwo Handlowe KUPIEC S.A.
Polska
Sposób pomiaru hałasu podczas wykrywania nieszczelności uszczelnienia na granicy forma-folia oraz urządzenie do jego realizacji
235270
Tomasz Figlus
Mateusz Kozioł
Politechnika Śląska
Polska
Sposób wytwarzania kompozytów magnezowych z pianami węglowymi
236432
Anita Olszówka-Myalska
Jerzy Myalski
Marcin Godzierz
Politechnika Śląska
Polska
Sposób wytwarzania kompozytowych odlewów ceramiczno-metalicznych
236021
Anna Janina Dolata
Maciej Dyzia
Politechnika Śląska
Polska

Innomat

To przedsiębiorstwo typu spin-off powstałe i funkcjonujące na Wydziale Inżynierii Materiałowej, którego celem jest komercjalizacja i transfer wiedzy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej innomat.pl.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie