A A+ A++

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

28 stycznia 2019 r. Komisja Akredytacji Uczelni Technicznych (KAUT), przyznała akredytację dla kierunku inżynieria materiałowa – studia I i II stopnia, które prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Akredytacja została udzielona na okres 5 lat od roku akademickiego 2018/19 do 2022/23. W tych latach, wszyscy absolwenci kierunku inżynieria materiałowa otrzymają wraz z dyplomem ukończenia studiów certyfikat KAUT.

Certyfikat “Studia z przyszłością”

Na naszym wydziale ten certyfikat otrzymały:
Informatyka przemysłowa – kierunek studiów pierwszego stopnia. Oprócz tego został wyróżniony “Laurem Innowacji” – certyfikatem nadzwyczajnym, przyznanym w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Program organizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.
 
Studia podyplomowe Lean Manufacturing
(to także specjalność na kierunku inżynieria produkcji) prowadzone przez pracowników Katedry Inżynierii Produkcji. Studia Lean Manufacturing zostały uznane za kierunek studiów, który wyróżnia się na rynku jako najbardziej innowacyjny i oryginalny pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych i metod ewaluacji efektów kształcenia.
 
Inżynieria materiałowa (profil praktyczny) – kierunek na studiach drugiego stopnia prowadzonych w Katowicach na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Wyróżnienie to świadczy o jakości i nowoczesności kształcenia prowadzonego na naszym wydziale. Potwierdza również dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, co daje absolwentom szansę na ciekawe i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie