A A+ A++

Program edukacyjny Erasmus+

“Erasmus+”, który zastąpił dotychczasowy program “Uczenie się przez całe życie” i związane z nim: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i
Grundtvig, ma przyczyniać się do rozwijania umiejętności uczestników, zwiększania ich szans na zatrudnienie oraz modernizacji systemów
edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych takich jak: podjęcie studiów, praktyki, szkolenia dla uczniów, studentów a także kadry naukowej. Strona internetowa projektu: http://erasmusplus.org.pl/
Wykaz uczelni uczestniczących w programie oraz informacje dotyczące udziału w Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej koordynatorem programu Erasmus+ jest prof. dr hab. inż. Janusz Richter.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie