A A+ A++

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej (RM)

ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice
e-mail: RM@polsl.pl
www: https://www.polsl.pl/rm/


kierownik biura dziekana

mgr Agnieszka Boryczka-Cichy
pokój 122
tel. 32 603 4102

W sprawach studenckich (odpisy
dyplomów, zapisy na studia, prace dyplomowe itp.) prosimy dzwonić pod numer telefonu 32 603 4041

pracownicy biura dziekana
lic. Aleksandra Matera-Świtała

pokój 109
tel. 32 603 4029

mgr Marta Paruzel
pokój 133b
tel. 32 603 4233

Teresa Urbacz
pokój 228a
tel. 32 603 4222

dr inż. Rafał Wąsik
pokój 220
tel. 32 603 4397

Jednostki organizacyjne wydziału

Katedra Inżynierii Produkcji (RM1)

e-mail: RM1@polsl.pl
www: https://www.polsl.pl/rm1/
strona
katedry na Facebooku


sekretariat katedry

dr inż. Monika Żelichowska
pokój 132
tel./fax: (32) 603 4212

kierownik katedry
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ

pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Teresa  Lis
prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
dr hab. inż. Agnieszka Fornalczyk, prof. PŚ
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ
dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
dr hab. inż. Beata Oleksiak, prof. PŚ
dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
dr inż. Joanna Furman
dr inż. Sandra Grabowska
dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada
dr inż. Karolina Łakomy
dr inż. Tomasz Małysa
dr Alfred Skorupka

pracownicy dydaktyczni
dr inż. Małgorzata Hordyńska
dr Wioletta Ocieczek
dr inż. Adam Płachta

doktoranci podstawowi
mgr inż. Kamil Kołtało
mgr inż. Roksana Poloczek

pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni
dr inż. Monika Żelichowska


stan na dzień 5.7.2021 r.

Katedra Metalurgii i Recyklingu (RM2)

e-mail: RM2@polsl.pl
www: https://www.polsl.pl/rm2/

sekretariat katedry
inż. Danuta Łaskawiec

pokój 338
tel:/fax. 32 603 4189

kierownik katedry
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec

zastępca kierownika katedry
dr hab. inż. Tomasz Merder, prof. PŚ

pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
prof. dr hab. inż. Leszek Blacha
dr hab. inż. Stanisław Gil, prof. PŚ
dr hab. inż. Henryk Kania
dr hab. inż. Tomasz Merder, prof. PŚ
dr hab. inż. Jacek Pieprzyca, prof. PŚ
dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ
dr hab. inż. Grzegorz Siwiec, prof. PŚ
dr inż. Wojciech Bialik
dr inż. Krystian Janiszewski
dr inż. Katarzyna Łyczkowska
dr inż. Tomasz Maciąg
dr inż. Anżelina Marek
dr inż. Krzysztof Szymański
dr inż. Joanna Willner

doktoranci podstawowi
mgr inż. Wojciech Kałsa
mgr inż. Magdalena Lisińska
mgr Tomasz Wojtal

doktoranci wdrożeniowi
mgr inż. Sławomir Kozłowski

pracownicy inżynieryjno-techniczni
inż. Danuta Łaskawiec
dr inż. Tomasz Matuła

stan na dzień 1.9.2021 r.

Katedra Technologii Materiałowych (RM3)

e-mail: RM3@polsl.pl
www: https://www.polsl.pl/rm3/
strona katedry na Facebooku

sekretariat katedry
mgr Magdalena Dudek
pokój 101
tel./fax: 32 603 4400

kierownik katedry
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ

zastępca kierownika katedry
dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ

pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik
prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni
prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska
prof. dr hab. inż. Maria Sozańska
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz
dr hab. inż. Janusz Cebulski
dr hab. inż. Anna Janina Dolata, prof. PŚ
dr hab. inż. Maciej Dyzia
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ
dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof PŚ
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ
dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
dr hab. inż. Jerzy Myalski, prof. PŚ
dr hab. inż. Jarosław Piątkowski, prof. PŚ
dr hab. inż. Janusz Richter, prof. PŚ
dr hab. inż. Kinga Rodak, prof. PŚ
dr hab. inż. Stanisław Roskosz, prof. PŚ
dr hab. inż. Tomasz Rzychoń, prof. PŚ
dr hab. inż. Agnieszka Szkliniarz, prof PŚ
dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Iwona Bednarczyk
dr inż. Paweł Gradoń
dr inż. Monika Hyrcza-Michalska
dr inż. Aleksander Iwaniak
dr inż. Anna Jasik
dr inż. Grzegorz Junak
dr inż. Tomasz Mikuszewski
dr inż. Hanna Myalska
dr inż. Dorota Pasek
dr inż. Tomasz Pawlik
dr inż. Agnieszka Szczotok
dr inż. Marek Tkocz
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
dr inż. Jakub Wieczorek
dr inż. Bartosz Witala

pracownicy naukowi
prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba

pracownicy dydaktyczni
dr inż. Jacek Chrapoński
dr inż. Lesław Gajda

doktoranci podstawowi
mgr inż. Adam Gryc
mgr inż. Amjad Iqbal
mgr inż. Milena Kierat
mgr inż. Benard Kipsang
mgr inż. Martyna Lachowska
mgr inż. Damian Migas
mgr inż. Piotr Olesik
mgr inż. Goftila Sirata
mgr inż. Jakub Smoleń
mgr inż. Patryk Wrześniowski

doktoranci wdrożeniowi
mgr inż. Marcin Bagsik
mgr inż. Konrad Brzyski
mgr inż. Barbara Helizanowicz
mgr inż. Tomasz Malurdy
mgr inż. Damian Miara
mgr Mirosław Mocek
mgr inż. Grzegorz Skotniczny
mgr inż. Michał Starczewski
mgr inż. Mateusz Wojciechowski

doktorant w Szkole Doktorów
mgr inż. Piotr Olesik

pracownicy administracyjni i
inżynieryjno-techniczni

Piotr Bartos
dr Bartosz Chmiela
mgr Magdalena Dudek
Adam Guca
Piotr Kałamarz
dr inż. Marta Mikuśkiewicz
mgr. inż. Dawid Niemiec
mgr inż. Marek Staszewski
Karol Szuda

stan na dzień 1.9.2021 r.

Katedra Informatyki Przemysłowej (RM4)

e-mail: RM4@polsl.pl
www: https://www.polsl.pl/rm4/
strona katedry na Facebooku

sekretariat katedry
inż. Aldona Fijałkowska
pokój 236
tel./fax: 32 603 4280

kierownik katedry
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ

pracownicy naukowo-dydaktyczni
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof PŚ
dr hab. inż. Sławomir Golak, prof PŚ
dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof PŚ
dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof PŚ
dr inż. Marcin Blachnik
dr inż. Joanna Lisok
dr inż. Łukasz Maliński
dr inż. Adrian Smagór
dr inż. Mariusz Wnęk

pracownicy dydaktyczni
dr Katarzyna Gawryś
dr inż. Grzegorz Kopeć
dr Adam Kachel

doktoranci podstawowi
mgr inż. Piotr Ciepliński
mgr Karolina Fijałkowska
mgr Debela Geneti
mgr inż. Anna Jama
mgr inż. Błażej Nycz
mgr Marta Zagórska

doktoranci wdrożeniowi
mgr inż. Stanisław Chmist
mgr Paweł Chruściel
mgr inż. Adam Kula
mgr inż. Robert Szudy

pracownicy administracyjni i
inżynieryjno-techniczni

inż. Aldona Fijałkowska
mgr inż. Ryszard Koczyrkiewicz
dr inż. Tomasz Stenzel

stan na dzień 1.9.2021 r.

Laboratorium Projektowania i Wytwarzania Materiałów (RM L1)

kierownik laboratorium
prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz

stan na dzień 19.5.2020 r.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Admin