A A+ A++

Studia podyplomowe "Zintegrowane Studia Obróbki Cieplnej i Plastycznej"
Organizator
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Instytut Inżynierii Materiałowej
Dane teleadresowe
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4350
e-mail: magdalena.jablonska@polsl.pl
Sekretariat studiów
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4446
e-mail: agnieszka.tomaszewska@polsl.pl
Cel
Zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą technologii, procesów, urządzeń, metod badań i wymagań stosowanych w procesach technologicznych obróbki cielnej oraz plastycznej materiałów
Studia są adresowane do
Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, Warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej, Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia  Studiów Podyplomowych „Zintegrowane Studia Obróbki Cieplnej i Plastycznej”
Nabór
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty
Całkowity koszt studiów wynosi 3000 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1500 zł
Wymagane dokumenty
Regulamin studiów podyplomowych
Ramowy program studiów podyplomowych „Zintegrowane Studia Obróbki Cieplnej i Plastycznej”
Przedmiot Liczba godzin
Obróbka cieplna materiałów inżynierskich
16
Obróbka plastyczna materiałów inżynierskich
16
Technologia i urządzenia do obróbki cieplnej
14
Obróbka cieplna materiałów odlewniczych
8
Obróbka cieplna materiałów spawanych
6
System produkcyjny i wymagania CQI-9 dla obróbki cieplnej
14
Symulacja numeryczna w analizie procesów obróbki plastycznej
22
Niekonwencjonalne procesy kształtowania
10
Problemy trwałości i projektowania narzędzi
10
Wybrane nowoczesne technologie przetwórstwa metali
12
Metody badań własności wyrobów oraz wykrywanie wad
16
Kontrola statystyczna i zapewnienie jakości
16
Moduł dyplomowy
40

Razem:

200

Lista osób prowadzących zajęcia
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
dr hab. inż. Grzegorz Niewielski prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska, prof. PŚ
dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ
dr inż. Monika Hyrcza- Michalska
dr hab. inż. Kazimierz Ducki, prof. PŚ
dr hab. inż. Tomasz Rzychoń, prof. PŚ
dr inż. Agnieszka Tomaszewska
dr inż. Marek Tkocz
dr inż. Adam Płachta
dr inż. Iwona Bednarczyk
dr inż. Lesław Gajda
dr inż. Grzegorz Junak
dr inż. Katarzyna Łyczkowska

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie