A A+ A++

Studia podyplomowe „Lider w Przemyśle 4.0”
Organizator
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Katedra Inżynierii Produkcji
Dane teleadresowe
dr inż. Sandra Grabowska
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4341
e-mail: sandra.grabowska@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel
Zapoznanie słuchaczy z koncepcją „Przemysłu 4.0”, która jest zbiorczym określeniem dla zastosowania innowacji technicznych oraz zmian w koncepcji organizacji łańcucha wartości przedsiębiorstw zmieniających rewolucyjnie produkcję przemysłową. Program studiów podyplomowych „Lider Przemysłu 4.0” łączy wiedzę z umiejętnościami transformowania firmy. Celem jest zrozumienie jak skorzystać oraz jak nie stracić na Przemyśle 4.0. Jak przygotować się do transformacji do Fabryki 4.0? Jak rozpocząć budowę mapy drogowej do Przemysłu 4.0? Jakie kompetencje powinni rozwijać inżynierowie? Na te i podobne pytania będzie można znaleźć odpowiedzi na studiach podyplomowych „Lider Przemysłu 4.0”. Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie niesie ze sobą IV Rewolucja Przemysłowa w ujęciu archetypów Fabryk Przyszłości, technologii Przemysłu 4.0 oraz kompetencji Inżyniera 4.0.
Studia są adresowane do
Inżynierów rozwijających karierę w nowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej Menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacji Absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry Zjazdy odbywają się w piątki (po godz. 16) i soboty W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej Ukończenie studiów zostaje potwierdzone Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych „Lider Przemysłu 4.0”
Nabór
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty
Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty
Regulamin studiów podyplomowych
Ramowy program studiów podyplomowych „Lider w Przemyśle 4.0”
Przedmiot Liczba godzin
Przemysł 4.0 – strategie, modele biznesu, wpływ na zarządzanie
26
Przemysł 4.0 z pespektywy ekonomicznej
12
Kompetencje Inżynieria 4.0
8
Team Work
8
Mapowanie i optymalizacja procesów
16
Bezpieczeństwo maszyn w Przemyśle 4.0
8
Kaizen, Lean i SixSigma w nowej perspektywie
8
Robotyka
16
Mechatronika
16
Operation Management 4.0 (TOC)
12
Sieci logistyczne 4.0
12
Symulacja procesów Przemysłu 4.0 - FlexSim
18
Moduł dyplomowania
40

Razem:

200

Lista osób prowadzących zajęcia
dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
dr inż. Sandra Grabowska
dr inż. Tomasz Małysa
dr inż. hab. Sebastian Saniuk, prof. UZ
dr inż. hab. Albert Smalcerz
dr inż. Mariusz Wnęk
Praktycy biznesu:
mgr inż. Jarosław Gracel
mgr inż. Jakub Kocjan
mgr Jacek Pagieła
mgr inż. Marcin Szota

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie