A A+ A++

Studia podyplomowe "Lean Manufacturing"
Organizator
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Katedra Inżynierii Produkcji
Dane teleadresowe
dr inż. Joanna Furman
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4341
e-mail: joanna.furman@polsl.pl
Sekretariat studiów
lic. Aleksandra Matera-Świtała
ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
tel. (32) 603 4029
e-mail: aleksandra.matera@polsl.pl
Cel
Zapoznanie słuchaczy z koncepcją „odchudzonej” produkcji bazującej na metodach i narzędziach niezbędnych do wdrażania usprawnień i eliminacji marnotrawstwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Program studiów podyplomowych „Lean Manufacturing” łączy wiedzę  z umiejętnościami stosowania metodyki Lean w praktyce. Celem jest oddziaływanie na kompetencje miękkie niezbędne dla prawidłowego zrozumienia i wdrażania koncepcji Lean oraz kompetencje twarde, tj. narzędzia i metody stosowane w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z metodyką Lean. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej jako specjalista do spraw "szczupłego" zarządzania w przedsiębiorstwach.
Studia są adresowane do
osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Lean absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową
Organizacja studiów
studia trwają 2 semestry zjazdy odbywają się w piątki (po godzinie 16) oraz w soboty (przez cały dzień)
w ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne warunkiem ukończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie 30 punktów ECTS oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej

Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Lean Manufacturing”. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania "Certyfikatu specjalisty ds. Lean Manufacturing" wydanego przez Zakład Badań i Atestacji „ZETOM”
Nabór
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się drogą elektroniczną na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie dokumentów oraz podpisanie umowy i dokonanie opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na studia). Studia podyplomowe uruchomione zostają przy minimalnej liczbie słuchaczy wynoszącej 23 osoby. Liczba słuchaczy w ramach studiów podyplomowych nie powinna przekroczyć 35 osób. Więcej informacji oraz harmonogram znajduje się na stronie Politechniki Śląskiej.
Opłaty
Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł, płatne semestralnie 2 razy po 1750 zł
Wymagane dokumenty
Regulamin studiów podyplomowych
Ramowy program studiów "Lean Manufacturing"
Przedmiot Liczba godzin
Wprowadzenie do Lean Manufacturing
8
Praca standaryzowana
8
Lean Office
12
Przywództwo w kulturze Lean
12
Efektywne zespoły Lean
8
Problem Solving
8
Mapowanie strumienia wartości, VSM
16
Warsztaty Kaizen
8
5S i zarządzanie wizualne (zajęcia wyjazdowe do przedsiębiorstwa)
12
Technika szybkiego przezbrojenia SMED
6
TPM
12
Bezpieczeństwo maszyn w przedsiębiorstwie Lean
18
Zarządzanie procesowe metodami Lean Six Sigma
8
Organizacja szczupłej logistyki wewnętrznej
8
Lean Manufacturing – warsztat symulacyjny
8
Ciągłe doskonalenie - gra symulacyjna
8
Moduł dyplomowania
40

Razem:

200

Lista osób prowadzących zajęcia
dr inż. Joanna Furman
dr Wioletta Ocieczek

Praktycy biznesu:

mgr Katarzyna Dymowska
mgr Bogumiła Łuszczek-Siuda
mgr inż. Agnieszka Należnik-Jurek
mgr inż. Jakub Kocjan
mgr inż. Tomasz Małysa
mgr inż. Marcin Szota
mgr inż. Marcin Talaga

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie