A A+ A++

Stowarzyszenie Przyjaciół Zabytków Techniki zostało powołane i zarejestrowane 17 czerwca 1992 r. W styczniu 2018 r. zmieniło swój profil i nazwę na Stowarzyszenie Przyjaciół Techniki – Maleniec. Prezesem stowarzyszenia jest dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ.

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Techniki – Maleniec jest:
 1. Ochrona dóbr kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, ukierunkowanej szczególnie na młodzież akademicką i obejmującą swym zasięgiem przede wszystkim rozwój techniki i dorobek polskiej myśli inżynierskiej
 3. Integracja osób i instytucji zainteresowanych historią, ochroną i odnową zabytków techniki
 4. Skupienie w ramach stowarzyszenia przyjaciół i miłośników zabytków przemysłu hutniczego dla utrzymywania i stałego pogłębiania interdyscyplinarnej więzi koleżeńskiej
 5. Renowacja i rekonstrukcja Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu
 6. Utrzymywanie łączności z pracownikami, studentami i absolwentami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach w celu kultywowania tradycji Wydziału w opiece nad Zabytkowym Zakładem Hutniczym w Maleńcu
 7. Organizowanie pomocy naukowo-technicznej dla osób i instytucji sprawujących opiekę nad zabytkami techniki
 8. Humanizacja zawodu inżyniera
 9. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla członków oraz rodzin po zmarłych członkach stowarzyszenia
 10. Aktywny udział członków stowarzyszenia w życiu kraju
 11. Organizacja i uczestnictwo członków w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą

Aktualny skład zarządu stowarzyszenia:
 • dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ – prezes
 • dr inż. Joanna Furman – wiceprezes
 • dr inż. Marek Plaza – skarbnik
 • dr inż. Monika Żelichowska – sekretarz

Do pobrania:

Historia Maleńca (pdf, 741 KB) ... Pobierz
Stowarzyszenie Przyjaciół Techniki - Maleniec (pdf, 1,84 MB) ... Pobierz
Obozy studenckie w Maleńcu (pdf, 2,45 MB) ... Pobierz
Studenckie życie obozowe (pdf, 1,98 MB) ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie