A A+ A++

Laboratorium “Hartownia indukcyjna dwuczęstotliwościowa”

Wielofunkcyjne stanowisko badawcze zainstalowano w hali technologicznej Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Katowicach można wykorzystywać do hartowania indukcyjnego elementów stalowych o różnych kształtach. Dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych generatorów: średniej i wielkiej częstotliwości, umożliwia ono przeprowadzenie badań różnych procesów hartowania indukcyjnego, w tym hartowania indukcyjnego. Stanowisko wyposażone jest w automatyczny układ sterowania umożliwiającego płynną regulację oraz rejestrację takich wielkości jak: moc czynna, prędkość przemieszczania wzbudnika, prędkość obrotowa elementu stalowego, intensywność chłodzenia itp. Zastosowano zamknięty obwód chłodzenia umożliwiający użycie różnych czynników chłodzących, nie tylko wody i mieszanki wodno-powietrznej, ale także roztworów polimerowych. W celu ciągłej kontroli temperatury elementu stalowego w trakcie nagrzewania indukcyjnego wyposażono stanowisko w wyspecjalizowany pirometr ułatwiający szybką kontrolę momentu osiągnięcia wymaganej, zależnej od szybkości nagrzewania indukcyjnego, temperatury kryterialnej określającej koniec przemiany austenitycznej. 

Wyposażenie laboratorium “Hartownia indukcyjna dwuczęstotliwościowa”
Wielofunkcyjne stanowisko do badań różnych rodzajów hartowania indukcyjnego
Układ sterowania do urządzenia hartowniczego
Zestaw do pomiaru rozkładu temperatury wyposażony w kamery termowizyjne
Zestaw do pomiaru punktowej temperatury wyposażony w pirometr dwu-barwowy
System zbierana danych dedykowany do stanowiska wielofunkcyjnego

Oferta badań i zakres usług
Wykonujemy kompleksowe badania obejmujące proces hartowania indukcyjnego. Oferujemy badania: hartowania konturowego kół zębatych, hartowania powierzchniowego elementów stalowych o złożonych kształtach oraz kół zębatych metodą „ząb po zębie”, wieńców kół zębatych. Dane z monitorowania są wykorzystywane przez klientów w celu zmniejszenie zużycia energii (efektywność energetyczna), istotne zwiększenie wydajności procesu obróbki cieplnej oraz do bieżącego sterowania procesem technologicznym.
Zakres usług:
  • Dobór materiałów
  • Dostosowanie parametrów urządzenia do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika
  • Identyfikacja i rejestracja temperatury elementów stalowych
  • Modelowanie numeryczne procesu z wykorzystaniem autorskiego pakietu programów komputerowych
  • Optymalizacja numeryczna parametrów procesu, możliwość pracy w trybie jednoczęstotliwościowym lub dwuczęstotliwościowym
  • Możliwość wykorzystania demonstratorów do badań wstępnych
  • Automatyzacja procesu stosownie do wymagań użytkownika
  • Możliwość wyposażenia stanowiska w roboty
  • Badania metalograficzne

Istnieje możliwość przygotowania kompleksowej oferta dostawy: od projektu do wdrożenia.


Osoba odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Informatyki Przemysłowej
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

dr hab. inż Albert Smalcerz, prof. PŚ
e-mail: albert.smalcerz@polsl.pl
tel.: 32 603 4133

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie