A A+ A++

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 13.00

2. Rok akademicki trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:
a) semestr zimowy, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 4 października 2021 r. (tydzień parzysty) do 1 lutego 2021 r.
 • wakacje zimowe od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa od 2 lutego 2022 r. do 13 lutego 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa od 14 lutego 2022 r. do 20 lutego 2022 r.
 • przerwa międzysemestralna od 21 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
Termin rozliczenia semestru zimowego: 28 lutego 2022 r.
b) semestr letni, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 1 marca 2022 r. (tydzień nieparzysty) do 27 czerwca 2022 r.
 • wakacje wiosenne od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia od 28 czerwca 2022 r. do 10 lipca 2022 r.
 • wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi od 11 lipca 2022 r. do 4 września 2022 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia poprawkowa od 5 września 2022 r. do 18 września 2022 r.
 • przerwa międzysemestralna od 19 września 2022 r. do 30 września 2022 r.
Termin rozliczenia semestru oraz roku: 30 września 2022 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć:
 • w semestrze zimowym: 1 i 11 listopada 2021 r., 6 stycznia 2022 r.,
 • w semestrze letnim: 1 i 3 maja 2022 r., 5 i 16 czerwca 2022 r.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć:
 • w semestrze zimowym:
  • 1 października 2021 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego
  • 12 listopada 2021 r. – Dzień Rektorski
  • 7 stycznia 2022 r. – Dzień Rektorski
 • w semestrze letnim:
  • 2 maja 2022 r. – Dzień Rektorski
  • 11 maja 2022 r. – Dzień Sportu
  • 13 maja 2022 r. – Igry Studenckie
  • 17 czerwca 2022 r. – Dzień Rektorski

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października 2020 r. o godz. 11.00

2. Rok akademicki trwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. i obejmuje:
a) semestr zimowy, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 1 października 2020 r. (tydzień parzysty) do 28 stycznia 2021 r.
 • wakacje zimowe od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa od 29 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r.
 • przerwa międzysemestralna od 15 lutego 2021 r. do 21 lutego 2021 r.
 • sesja egzaminacyjna zimowa poprawkowa od 22 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Termin rozliczenia semestru zimowego: 28 lutego 2021 r.
b) semestr letni, w tym:
 • zajęcia dydaktyczne od 1 marca 2021 r. (tydzień nieparzysty) do 27 czerwca 2021 r.
 • wakacje wiosenne od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
 • sesja egzaminacyjna letnia od 28 czerwca 2021 r. do 19 września 2021 r. Dopuszcza się realizację zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, a także przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu terminów realizacji tych zajęć, zaliczeń i egzaminów za starostą grupy studenckiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej
 • wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi od 28 czerwca 2021 r. do 19 września 2021 r. Dni, dla których nie uzgodniono realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów w sesji egzaminacyjnej letniej, przeznacza się na wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi
 • przerwa międzysemestralna od 20 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
Termin rozliczenia semestru oraz roku: 30 września 2021 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć:
 • w semestrze zimowym: 1 i 11 listopada 2020 r., 6 stycznia 2021 r.,
 • w semestrze letnim: 1, 3 i 23 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć:
 • w semestrze zimowym: 2 października 2020 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego
 • w semestrze letnim:
  • 2 maja 2021 r. – Dzień Rektorski
  • 4 maja 2021 r. – Dzień Rektorski
  • 12 maja 2021 r. – Dzień Sportu
  • 14 maja 2021 r. – Igry Studenckie
  • 4 czerwca 2021 r. – Dzień Rektorski

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie