A A+ A++

Inżynieria materiałowa, studia stacjonarne I stopnia

Opis kierunku

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • materiały w środkach transportu
  • spawalnictwo i obróbka cieplna
  • technologie materiałowe


Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu 
podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach,
nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu
materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich
struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. 
Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać
trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania
w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez
zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz
powierzchniowej. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są
przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności

inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy
produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów
metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Znajdują
zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach
zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach
projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych,
badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem
materiałów i technologii.

Inżynieria materiałowa, studia stacjonarne II stopnia

Opis kierunku

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • nowoczesne materiały i technologie,
  • materiały i technologie w motoryzacji,
  • materiały i technologie w lotnictwie,
  • inżynieria jakości,
  • kompozyty i tworzywa sztuczne.


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa studiów drugiego stopnia
posiada wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i projektowania
materiałów inżynierskich do zastosowań w praktyce przemysłowej;
technologii ich wytwarzania, przetwórstwa materiałów; metod
kształtowania oraz badania własności i struktury materiałów
inżynierskich. Jest przygotowany do podejmowania działalności
inżynierskiej, bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie,
udoskonalaniu oraz kontroli jakości materiałów jak również do prac
wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle i
jednostkach gospodarczych. Posiada podstawowe umiejętności zarządzania
i pracy w zespołach, działania w sytuacjach kryzysowych oraz
komunikacji interpersonalnej. Umiejętnie korzysta z obsługi
specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa
techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.
Nabyta wiedza predysponuje go do pracy w działach produkcyjnych dużych
zakładów przemysłowych, w działach zapewnienia jakości, zespołach
badawczo-rozwojowych, biurach projektowych. Jest przygotowany do pracy
w dużych, średnich i małych firmach produkcyjnych, usługowych,
handlowych oraz firmach doradztwa technicznego zajmujących się
transferem materiałów i technologii. Absolwent kierunku inżynieria
materiałowa będzie specjalistą w zakresie podejmowania działalności
inżynierskiej, gospodarczej i badawczo-rozwojowej w wielu gałęziach
przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, lotniczego,
metalurgicznego; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu
oraz kontroli jakości głównie materiałów metalicznych, jak również
ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

Inżynieria materiałowa, studia niestacjonarne I stopnia

Opis kierunku:

 • niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • materiały w środkach transportu,
  • spawalnictwo i obróbka cieplna,
  • technologie materiałowe.


Kwalifikacje absolwenta
Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu
podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach,
nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu
materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich
struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.
Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać
trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w
inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez
zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz
powierzchniowej. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są
przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności
inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy
produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów
metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Znajdują
zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach
zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach
projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych,
badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem
materiałów i technologii.

Inżynieria materiałowa, studia niestacjonarne II stopnia

Opis kierunku

 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • nowoczesne materiały i technologie,
  • materiały i technologie w motoryzacji,
  • materiały i technologie w lotnictwie,
  • inżynieria jakości,
  • kompozyty i tworzywa sztuczne.


Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa studiów drugiego stopnia
posiada wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i projektowania
materiałów inżynierskich do zastosowań w praktyce przemysłowej;
technologii ich wytwarzania, przetwórstwa materiałów; metod
kształtowania oraz badania własności i struktury materiałów
inżynierskich. Jest przygotowany do podejmowania działalności
inżynierskiej, bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie,
udoskonalaniu oraz kontroli jakości materiałów jak również do prac
wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle i
jednostkach gospodarczych. Posiada podstawowe umiejętności zarządzania
i pracy w zespołach, działania w sytuacjach kryzysowych oraz
komunikacji interpersonalnej. Umiejętnie korzysta z obsługi
specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa
techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.
Nabyta wiedza predysponuje go do pracy w działach produkcyjnych dużych
zakładów przemysłowych, w działach zapewnienia jakości, zespołach
badawczo-rozwojowych, biurach projektowych. Jest przygotowany do pracy
w dużych, średnich i małych firmach produkcyjnych, usługowych,
handlowych oraz firmach doradztwa technicznego zajmujących się
transferem materiałów i technologii. Absolwent kierunku inżynieria
materiałowa będzie specjalistą w zakresie podejmowania działalności
inżynierskiej, gospodarczej i badawczo-rozwojowej w wielu gałęziach
przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, lotniczego,
metalurgicznego; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu
oraz kontroli jakości głównie materiałów metalicznych, jak również
ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie