A A+ A++

Informatyka przemysłowa, studia
stacjonarne I stopnia

Opis kierunku:
 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 4 lata/8 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • komputerowe systemy przemysłowe
  • programowanie komputerów
  • technologie przemysłu 4.0


Sylwetka absolwenta
Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką oraz elektroniką i telekomunikacją. Głównym celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji.
Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju
kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenia nieformalnego, a także do studiów II stopnia i
kształcenia w szkole doktorskiej.

Informatyka przemysłowa, studia stacjonarne II stopnia

Opis kierunku:

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • cyberbezpieczeństwo
  • inteligentne systemy przemysłowe
  • programowanie komputerów
  • inteligentne technologie informacyjno-komunikacyjne w automatyzacji procesów technologicznych


Sylwetka absolwenta kierunku informatyka przemysłowa
Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę z cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i programowania komputerów. Znają zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych, informatyki śledczej, wizyjnych systemów cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w systemach chmurowych. Potrafią obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym bezpieczne systemy specjalistyczne, stosowane w bankach, przemyśle, transporcie i komunikacji, wojskowości i policji. Znają tajniki projektowania bezpiecznych technologii i narzędzi informacyjnych, a także metodykę badawczą oraz możliwości wykorzystywania współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych w technologiach przemysłowych. Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w bankach, w przemyśle, a także w innych organizacjach wykorzystujących infrastrukturę informatyczną. Mogą również pracować w administracji państwowej i samorządowej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie