A A+ A++
photo
Autor: Rafał Wąsik Publikacja: 06.05.2022 Aktualizacja: 16.05.2022

Forum Biznes-Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów ma przyjemność zaprosić na wydarzenie "Forum Biznes-Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej".
Celem organizacji forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacja wiedzy na temat implementacji nanotechnologii w branży budowlano-architektonicznej. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii.

Forum Biznes-Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej

Termin spotkania: 25 maja 2022 r. godz. 8:40-15:00.
Miejsce: Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, aula P/0/05.
Rejestracja na spotkanie trwa do piątku 20 maja 2022 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację za pomocą formularza elektronicznego: https://formularze.us.edu.pl/fbn
Serdecznie zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z różnych branż i sektorów gospodarki, projektantów, studentów i pracowników naukowych.

Szczegółowa agenda:
8:40-9:00 - rejestracja
9:00-9:10 - przywitanie i wprowadzenie - Uniwersytet Śląski w Katowicach
9:10-9:40 - Wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza i powierzchni - perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz - Firma SajTom Light Future
9:40-9:55 - Powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury - Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metali Nieżelaznych
9:55-10:25 - Zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych - Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
10:25-10:40 - Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
10:40-10:55 - Nanomateriały katalityczne - możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
10:55-11:25 - Praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej - NanoStal Sp. z o.o.
11:25-11:55 - Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych -  Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
11:55-12:10 - Oferta  Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab - Uniwersytet Śląski w Katowicach
12:10-13:10 - przerwa obiadowa
13:10-13:30 - Finansowanie innowacyjnych projektów - Śląski Klaster Nano
13:30-15:00 - debata "Nanotechnologia i nanocząstki - szansa czy zagrożenie?". Debata organizowana w ramach projektu Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego funkcjonowania Zespołów ds. Opracowania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych
15:00 - zakończenie

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka | Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji | Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.
Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie

Obrony prac doktorskich

Rafał Wąsik
2022-06-13 12:53:13
2022-06-13 12:56:05
13.06.2022

Konferencja "KOMPOZYTY - Teoria i praktyka"

Rafał Wąsik
2022-06-03 13:19:12
2022-06-03 13:30:09
03.06.2022

XXIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa "Materiały i Technologie XXI Wieku"

Rafał Wąsik
2022-06-01 13:43:33
2022-06-01 13:44:16
01.06.2022

Wręczenie dyplomów za wspieranie działań promocyjnych wydziału

Rafał Wąsik
2022-05-27 15:02:33
2022-05-27 15:03:06
27.05.2022
1 z 34

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie