A A+ A++

Biuro Obsługi Studentów 2 Gliwice

POWRÓT DO KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 stycznia 2022 r., w okresie od 21 stycznia od godziny 15:00 do 28 lutego 2022 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dopuszcza się prowadzenie w trybie kontaktowym zajęć wymagających infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujących umiejętności praktyczne, a także koniecznych badań w ramach
przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub PBL.
Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w formie kontaktowej.

UWAGA! SZKOLENIE BHP

Studenci pierwszego roku, którzy jeszcze nie odbyli obowiązkowego szkolenia BHP, mają możliwość przystąpienia do szkolenia w terminie do 15.12.2021.

Szkolenie odbywa się na Platformie Zdalnej Edukacji, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szkolenia (klucze dostępu do kursu w pliku pdf).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie