A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zgodnie z decyzją Senatu Politechniki Śląskiej, zawartą w Zarządzeniu nr 33/07/08 J. M. Rektora na Politechnice Śląskiej został uruchomiony System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). Aktualnie obowiązująca Uczelniana Księga Jakości Kształcenia została wprowadzona zarządzeniem nr 46/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7.10.2010r.

Decyzję o wprowadzeniu Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej podjęła Rada Wydziału dnia 01.07.2008r.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) funkcjonujący na Politechnice Śląskiej jest wewnętrznym systemem jakości ukierunkowanym na proces kształcenia. Obejmuje wymagania Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wybrane wymagania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9001 i wewnętrzne wymagania Politechniki Śląskiej.

System stanowi zbiór wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziałujących elementów związanych z organizacją i nadzorem nad procesem kształcenia. System został opracowany przez pracowników Politechniki Śląskiej i jest dostosowany do specyfiki naszej Uczelni oraz ciągle doskonalony. System działa na kilku poziomach: na poziomie Uczelni i na poziomie każdego Wydziału Politechniki Śląskiej.

W pracę w Systemie jest zaangażowane duże grono osób. Pełnomocnicy zarządzają Systemem na poziomie odpowiednich jednostek organizacyjnych, audytorzy sprawdzają funkcjonowanie Systemu i inspirują do doskonalenia, a wszyscy razem uczestniczą w tworzeniu i rozwoju systemu.

Cel Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest uruchamiany w celu:

  • podwyższenia jakości kształcenia, rozumianej jako spełnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców i Państwa,
  • standaryzacji i ujednolicenia sposobu postępowania w procesie dydaktycznym,
  • określenia odpowiedzialności i uprawnień w procesie kształcenia,
  • podniesienia rangi pracy dydaktycznej,
  • zapewnienia Wydziałowi Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej właściwej rangi w krajowym i europejskim obszarze kształcenia - pozyskanie nowych studentów.

Dokumentacja Uczelniana

Procedury Uczelniane dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
znajdują się na stronie:

Dokumentacja – Praca dyplomowa i projekt inżynierski

Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Pobierz
Formularz wydania tematu pracy dyplomowej Pobierz
Wzór formatki pracy dyplomowej Pobierz

Dokumentacja – Praktyki studenckie

Procedura praktyk studenckich Pobierz
Wzór formularza programu praktyki studenckiej Pobierz
Wzór formularza sprawozdania z praktyki studenckiej Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie