A A+ A++

W roku akademickim 2020/2021 na semestrze 4 studiów niestacjonarnych na kierunku Górnictwo i Geologia uruchomione zostaną specjalności:

  • Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów
  • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze

Przydzielenie do grup odbędzie się na podstawie wcześniejszych deklaracji.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie