A A+ A++

Opłaty - studia stacjonarne

Na studiach stacjonarnych I i II stopnia, za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem studiów, w tym w zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku oraz za powtarzanie przedmiotu (-ów) spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce, opłata za jeden punkt ECTS (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) na poszczególnych kierunkach wynosi:

 • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 81 zł
 • Geodezja i Kartografia: 81 zł
 • Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców: 81 zł
 • Inżynieria Bezpieczeństwa: 81 zł

Opłaty powyższe powinny być wniesione na konto Uczelni do 15 października w przypadku semestru zimowego lub do 15 marca w przypadku semestru letniego.

Opłaty - studia niestacjonarne

Opłata semestralna za zajęcia dydaktyczne dla poszczególnych kierunków wynosi:

 • dla studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2020/2021 i wcześniej:
  • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 2 250 zł
  • Górnictwo i  Geologia: 2 250 zł
  • Inżynieria Bezpieczeństwa: 2 250 zł
 • dla studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2021/2022 i 2022/2023:
  • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 2 340 zł
  • Geodezja i Kartografia: 2 340 zł
  • Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców: 2 340 zł
  • Inżynieria Bezpieczeństwa: 2 340 zł
 • dla studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2023/2024:
  • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 2 430 zł
  • Geodezja i Kartografia: 2 430 zł
  • Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców: 2 430 zł
  • Inżynieria Bezpieczeństwa: 2 430 zł

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę proszone są o zgłoszenie się do mgr inż. Magdaleny Paproty (mpaprota@polsl.pl, tel. 32 237 10 62).

Opłata za jeden punkt ECTS za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:

 • dla studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2020/2021 i wcześniej:
  • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 75 zł
  • Górnictwo i  Geologia: 75 zł
  • Inżynieria Bezpieczeństwa (st. niestacjonarne): 75 zł
  • Inżynieria Bezpieczeństwa (st. stacjonarne): 85 zł
 • dla studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2021/2022 i 2022/2023:
  • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 78 zł
  • Geodezja i Kartografia: 78 zł
  • Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców: 78 zł
  • Inżynieria Bezpieczeństwa: 78 zł
 • dla studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2023/2024:
  • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 81 zł
  • Geodezja i Kartografia: 81 zł
  • Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców: 81 zł
  • Inżynieria Bezpieczeństwa: 81 zł

Opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów wynosi odpowiednio:

 • Automatyka i Informatyka Przemysłowa: 81 zł
 • Geodezja i Kartografia: 81 zł
 • Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców: 81 zł
 • Inżynieria Bezpieczeństwa: 81 zł

Opłaty powinny być wniesione na konto Uczelni za semestr zimowy - do dnia 15 października i za semestr letni - do dnia 15 marca.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie