A A+ A++

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Przy naszym Wydziale prężnie działa Koło Stowarzyszenia Geodetów pod przewodnictwem dr hab. inż. Voletty Sokoły Szewioły, prof. PŚ

photo

KOŁO TERENOWE SGP organizuje spotkania seminaryjne i szkoleniowe, na które już z góry zapraszamy. Szczegóły zawsze na naszej stronie i na stronie Oddziału w Katowicach

Konferencja naukowo-techniczna pt: „CZY GML USPRAWNIŁ FUNKCJONOWANIE GEODEZJI?”

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach wraz z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich mają przyjemność zaprosić przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin oraz Starostw Powiatowych, Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych na kolejną edycję konferencji naukowo-technicznej pt: „CZY GML USPRAWNIŁ FUNKCJONOWANIE GEODEZJI?”

Chyba żadna kwestia nie była w ostatnich latach w geodezji tematem tylu dyskusji, co właśnie standard GML. W związku z wejściem z dn. 1 stycznia 2023 r. , obowiązku wymiany danych pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i organami służby geodezyjnej i kartograficznej w formacie GML, zagadnienie to przyjęliśmy za temat przewodni Konferencji.

Termin: 8-10 marca 2023r., Ustroń, hotel Jaskółka.

Termin zgłoszeń: 28 luty 2023r. na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl

Tematyka:

Chyba żadna kwestia nie była w ostatnich latach w geodezji tematem  tylu dyskusji, co właśnie standard GML. W ramach tegorocznej konferencji chcielibyśmy  pochylić się właśnie nad tym tematem - standardu wymiany  danych między wykonawcami prac geodezyjnych, a PODGiK-ami w związku z wejściem  z dn. 1 stycznia 2023 r. nowych standardów wymiany danych GML.Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać Głównego Geodety Kraju, przedstawicieli ministerstw, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki, przedstawicieli firm - doświadczonych prelegentów w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:

  • Finansowanie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii ze środków unijnych,
  • Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
  • Wymiana danych w formacie GML,
  • Aktualizacja baz danych,
  • i wiele innych ciekawych tematów…

Konferencja dedykowana przedstawicielom Urzędów Miast i Gmin oraz Starostw Powiatowych, Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.Więcej informacji wkrótce na stronie http://katowice.sgp.geodezja.org.pl/konferencje

NIE POMIŃ NASZEJ KONFERENCJI !!!

-------------------------------------------------------------Zespół organizacyjny konferencjiZarząd Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Katowicach 

 
Komunikat nr 1 o konferencji Pobierz

Zarząd Koła - Kadencja 2017-2021:

 • Prezes Koła: 

Violetta Sokoła-Szewioła

 • Członkowie Zarządu:

Ewa Dyrda

Wiesław Laska

Ryszard Mielimąka

Monika Żogała  

Zarząd Koła - Kadencja 2013-2017:

 • Prezes Koła: 

Violetta Sokoła-Szewioła

 • Członkowie Zarządu:

Ewa Dyrda

Wiesław Laska

Ryszard Mielimąka

Roksana Wojdyło

 Zarząd Koła - Kadencja 2010-2013:

 • Prezes Koła: 

Violetta Sokoła-Szewioła

 • Członkowie Zarządu:

Monika Bartosz

Ewa Dyrda

Ryszard Mielimąka

Beata Stala

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie