A A+ A++

Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

photo

Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszam do udziału w  XVI Karczmie Piwnej Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział przy Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, która odbędzie się w dniu  10 listopada 2023 r. o godz. 17:00 w Stołówce Akademickiej Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Łużyckiej 24.

Zaproszenia można uzyskać tylko poprzez kontakt z łącznikami Stowarzyszenia w Zakładach Górniczych i Instytucjach współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Prezes Zarządu

Stefan Spyra

___________________________________________________________________________

W ramach obchodów Uroczystości Barbórkowych na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia wspólnie z Władzami Wydziału organizują w dniu 22 listopada (środa) 2023 uroczystość 

POWTÓRNEJ IMMATRYKULACJI ABSOLWENTÓW PO 50 LATACH OD ROZPOCZĘCIA STUDIÓW 

Uroczyste wpisanie w poczet studentów i otrzymanie indeksu, nazywane immatrykulacją, jest zawsze dużym przeżyciem dla młodego człowieka. Dla wspomnienia tej chwili, na ponowną uroczystość otrzymania symbolicznego indeksu po 50 latach, zapraszamy Szanownych Kolegów i Koleżanki, którzy rozpoczęli studia w roku 1973r. Uroczystości odbędą się na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 2 (dawniej Pstrowskiego 2). 

Warunkiem otrzymania powtórnego indeksu jest potwierdzenie przybycia na uroczystość do dnia 10 listopada: 

e-mailem na adres: marta.matyjaszek@polsl.pl  lub e-mailem na adres: jozef.sulkowski07@gmail.com z dodaniem miejscowości zamieszkania, która będzie wpisana do „indeksu”, 

lub też drogą pocztową na adres: 

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Oddział przy Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice 

 Wersja PDF zaproszenia wraz z programem  – link

                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                        Stefan Spyra

Działalność

Działalność Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej nakierowana jest przede wszystkim na utrzymanie i rozwijanie wzajemnych więzi między Członkami Stowarzyszenia a Wydziałem. W celu zacieśniania więzów koleżeńskich wykorzystuje się formy działalności, takie jak: spotkania środowiskowe, zjazdy roczników, spotkania towarzyskie i kulturalne. Bogata działalność naszego Oddziału oraz współpraca z Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej została opisana w Informatorze Stowarzyszenia. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd, który jest odpowiedzialny za bieżącą realizację zadań statutowych i kreowanie nowych inicjatyw aktywizujących członków Oddziału. Na życie Stowarzyszenia składają się także elementy szczególnie ważne w podtrzymywaniu więzi koleżeńskich takie jak spotkania środowiskowe, czy doroczne obchody barbórkowe.

Informator stowarzyszenia.  Link do pliku: Informator.pdf (plik w załączeniu u dołu strony)

Prezydium i Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu:                                                                                  Spyra Stefan

Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych:                           Klabis Leonard

Wiceprezes Zarządu ds. naukowych:                                     Sułkowski Józef

Wiceprezes Zarządu ds. współpracy z przemysłem:     Rawicki Zbigniew

Skarbnik:                                                                                   Bartosz Bąk

Sekretarz:                                                                                 Jan Kania

Zarząd:

Bochenek Władysław

Cybulski Krzysztof

Duda Adam

Guzera Jan

Juzek Grzegorz

Kokowska – Pawłowska Magdalena 

Kudela Jacek

Uszko Marek

Wojtacha Piotr

Komisja Rewizyjna:

Kołodziejczyk Piotr - Przewodniczący

Lutyński Marcin

Robakowski Adam

Kontakt

Sekretariat Stowarzyszenia:  swwgig@onet.eu 
Sala Rady Wydziału Górnictwa i Geologii (p. 266)
Czynny w każdy czwartek w godz. 15:40 – 17:40                        

Składki członkowskie

Kwota składki członkowskiej w 2024 roku wynosi 40zł.

Numer konta: ING BANK ŚLĄSKI    27 1050 1298 1000 0023 3852 7159

Kontakt w sprawie informacji na stronie: a.duda@polsl.pl

Informator Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie