A A+ A++

Oferta dydaktyczna dla szkół

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej aktywnie współpracuje ze szkołami w celu popularyzacji kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Nasza propozycja adresowana jest do wszystkich uczniów szkół średnich – technikum i liceum, zarówno dla profili o charakterze ścisłym, przyrodniczym jak i humanistycznych.

photo

Oferta przygotowana została przez nauczycieli akademickich, którzy z pasją i zaangażowaniem potrafią przekazywać wiedzę. Wykłady mają charakter prezentacji popularnonaukowych dostosowanych do podstawy programowej nauczania na poziomie szkoły średniej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Uczniowie i Nauczyciele najbardziej lubią warsztaty i laboratoria, czyli zajęcia praktyczne, podczas których uczeń może sam coś zbadać zmierzyć, odkryć!

Sukcesem procesu dydaktycznego jest zachęcenie do ciągłego samokształcenia się połączonego z satysfakcją i radością wynikająca z uczenia się. Podczas zajęć nie tylko przekazujemy niezbędną wiedzę, ale staramy się uzmysłowić uczniom, jak ważne są badania i pomiary naukowe, a także pokazać, że bycie naukowcem i inżynierem to pewien proces i sposób myślenia, którego uczymy się przez całe życie!

Zajęcia są BEZPŁATNE, odbywają się na terenie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Akademicka 2). Jesteśmy również gotowi przyjechać z wybranymi zajęciami do szkoły.

W celu ustalenia terminu, formy i tematu zajęć prosimy o kontakt z:

Prodziekan ds. Wspólpracy i Rozwoju

dr hab inż. Iwona Jonczy, prof. PŚ

(e-mail iwona.jonczy@polsl.pl)

oraz

dr hab inż. Małgorzata Labus, prof. PŚ

(e-mail malgorzata.labus@polsl.pl).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą w podziale na bloki tematyczne. Oczywiście jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić różne zajęcia, wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom zainteresowanych grup:

OFERTA SPECJALNA

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ponadgimnazjalnych do skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej wspólnie ze Sztolnią Królowa Luiza. Nasza oferta dotyczy wizyty w Sztolni, a jej program obejmuje:

 • wykład (ok. 45 minut) wygłoszony przez pracownika Wydziału na wybrany temat (lista tematów zamieszczona jest poniżej)
 • zwiedzanie Podziemi Kopalni Królowa Luiza (ok. 90 minut), program zwiedzania dostosowany do tematyki wykładu oraz wieku uczestników, bazujący na następujących trasach edukacyjnych:
  • Geostrefa (zagadnienia związane z geologią),
  • Strefa Techniki (powstawanie wyrobisk podziemnych oraz rozwój techniczny maszyn górniczych),
  • Strefa Działań (zagrożenia w kopalni, praca górnika.

Maksymalna liczebność grupy wynosi 24 osób (zwiedzanie podziemi Sztolni odbywa się w grupach maksymalnie 12-osobowych), termin wycieczki edukacyjnej do ustalenia. Istnieje możliwość zorganizowania wykładu dla większej liczby uczniów (do 100 osób) połączonego ze zwiedzaniem poszczególnych części obiektu z podziałem na grupy (szczegóły do ustalenia z organizatorami ze strony Sztolni Królowa Luiza).

Informacje dotyczące zwiedzania Sztolni Królowa Luiza oraz rezerwacja

tel. 32 271 40 77.

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi i uczelniami zarówno w kraju, jak i za jego granicami. W celu popularyzacji kształcenia technicznego Wydział zawiera liczne umowy dydaktyczne ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, co pozwala na promowanie kształcenia wyższego oferowanego przez Wydział. Umowy dydaktyczne obejmują m.in.:

 • pomoc przy realizacji wspólnych działań edukacyjnych związanych z pogłębieniem i poszerzeniem zainteresowań zawodowych uczniów,
 • organizowanie wycieczek dydaktycznych związanych z kształceniem zawodowym w celu poszerzenia wiedzy i zainteresowań uczniów,
 • współpracę z Uczelnią przy organizowanych przez Szkołę uroczystościach i wydarzeniach edukacyjnych,
 • udostępnienia pracowni specjalistycznych oraz laboratoriów grupom uczniowskim,
 • wspierania przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych.

Zapraszamy wszystkich Interesariuszy Zewnętrznych do nawiązania współpracy z Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie