A A+ A++

Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

(Zarządzenie Nr 312/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 grudnia 2020 r., Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 122 - link do zarządzenia)

Cele i zasady Polityki

- wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych w Uczelni oraz przyjaznego środowiska pracy i rozwoju naukowego,

- przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy i w środowisku akademickim, tj. mobbingowi, dyskryminacji, w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu, oraz konfliktom,

- ochrona członków wspólnoty Uczelni oraz osób zatrudnionych w Uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych przed niepożądanymi zjawiskami oraz negatywnymi następstwami tych zjawisk,

- budowanie poczucia odpowiedzialności członków wspólnoty Uczelni za poprawną komunikację oraz dobrą współpracę.

Zakres przedmiotowy Polityki:

Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji na Politechnice Śląskiej określa:

 1. program przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy i w środowisku akademickim,
 2. organy ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 3. procedury w razie występowania tych zjawisk i składanie zawiadomienia.

Zakres podmiotowy Polityki:

Postanowienia Polityki stosuje się odpowiednio do wszystkich członków wspólnoty Uczelni, tj.:

 • pracowników,
 • doktorantów i studentów oraz
 • osób zatrudnionych w Uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych.
Poradnik antymobbingowy i antydyskryminacyjny dla studentów i doktorantów oraz zatrudnionych na Politechnice Śląskiej Pobierz

Organy ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji -
powołane na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.:  

 • Koordynator ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji:
  radca prawny mgr Jolanta Duda (RR2) – kontakt:
  tel.: +48 32 237 25 23
  e-mail: Jolanta.Duda@polsl.pl 

 • Zastępca Koordynatora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji:  
  inż. Adam Zarychta (RMT) – kontakt:
  tel.: +48 32 237 27 98
  e-mail: Adam.Zarychta@polsl.pl 

 • Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w następującym składzie:

  Przewodniczący:
  prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski (RG) – kontakt:
  tel.: +48 32 237 16 96
  e-mail: Piotr.Strzalkowski@polsl.pl

  Zastępca przewodniczącego:
  dr hab. Grażyna Osika, prof. PŚ (ROZ) – kontakt:
  tel: +48 32 277 74 41
  e-mail: Grazyna.Osika@polsl.pl

  Członkowie:
  - dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ (RAr)
  - dr inż. Józef Kulisz (RAu)
  - dr hab. inż. Krzysztof Grygierek, prof. PŚ (RB)
  - dr inż. Anita Zakrzewska (RIE)
  - mgr inż. Barbara Ćwiok (RMT)
  - dr hab. inż. Grzegorz Kubica, prof. PŚ (RT)
  - mgr inż. Joanna Obwiosło (RR5)

 • Centrum obsługi studiów – punkt informacyjny dla studentów i doktorantów doświadczających dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego: tel. 32/ 237 10 79

 • Doradca studencki, wyznaczony przez Samorząd studentów do udzielania wsparcia studentom doświadczającym dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego: Natalia Golczuk – kontakt:
  e-mail: natagol644@student.polsl.pl
   
 • Doradca doktorancki, wyznaczony przez Samorząd doktorantów do udzielania wsparcia doktorantom doświadczającym dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego: Kamila Szykowska – kontakt: e-mail: Kamila.Szykowska@polsl.pl

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie