A A+ A++

Poczet rektorów Politechniki Śląskiej

ico

Władysław Kuczewski (1945–1951)

Organizator i pierwszy rektor uczelni urodził się w 1887 r. w Bobrujsku. Absolwent Wydziału Mechanicznego Instytutu Politechnicznego w Petersburgu. Specjalista w zakresie wielkopiecownictwa. Przez wiele lat pracował w przemyśle. Od 1939 r. profesor Akademii Górniczej w Krakowie. W 1945 r. p.o. rektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1952–1954 rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Katowicach.

ico

Michał Śmiałowski (1951–1952)

Urodził się w 1906 r. w Horodynii pow. Sambor. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. Specjalista w dziedzinie metalurgii i korozji strukturalnej. Pracował przed wojną na Politechnice Lwowskiej i Politechnice Warszawskiej. Od 1953 r. pracownik Polskiej Akademii Nauk, jej sekretarz naukowy oraz sekretarz Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Geologii i Geografii. Twórca Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Członek PAN.

ico

Gabriel Kniaginin (1952–1954)

Urodził się w 1905 r. w Mediolanie. Studiował na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Specjalista w dziedzinie odlewnictwa żelaza i staliwa. W latach 1933–1949 pracował w zakładach hutniczych Śląska. Od 1975 r. w AGH w Krakowie.

ico

Zbigniew Jasicki (1954–1956)

Urodził się w 1915 r. w Zawadzie (Śląsk Cieszyński). Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie sieci i układów elektroenergetycznych. W latach 1952–1954 dziekan Wydziału Elektrycznego. Od 1961 r. na Politechnice Poznańskiej, której w latach 1962–1969 był rektorem.

ico

Stanisław Ochęduszko (1956–1959)

Urodził się w 1899 r. w Lesku. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Pracując w Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych tej uczelni odbył staże naukowe w Zurychu i Monachium. Specjalista w dziedzinie termodynamiki. W latach 1954–1955 pierwszy dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego naszej uczelni, Doktor honoris causa Politechniki Śląskiej. Członek PAN.

ico

Tadeusz Laskowski (1959–1965)

Urodził się w 1901 r. w Rudnikach pow. Śniatyń. Studiował na Akademii Górniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował w przemyśle górniczym. Pracował też na AGH w Krakowie, GiG. Od 1950 roku na Politechnice Śląskiej. Specjalista w dziedzinie przeróbki mechanicznej węgla.

ico

Jerzy Szuba (1965–1974)

Urodził się w Samarze (Rosja). Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Żołnierz września 1939 i ruchu oporu. Specjalista w dziedzinie technologii chemicznej węgla. Od 1950 roku na Politechnice Śląskiej. W latach 1960-1962 dziekan Wydziału Chemicznego. W latach 1962–1965 prorektor. Doktor honoris causa Instytutu Elektrotechnicznego w Nowosybirsku.

ico

Jerzy Nawrocki (1974–1981)

Urodził się w 1926 r. w Trzcianie koło Rzeszowa. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie przeróbki kopalin. W latach 1970-1974 prorektor, w 1981 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Członek PAN. Doktor honoris causa Instytutu Elektrotechnicznego w Nowosybirsku.

ico

Ryszard Petela (1981–1982)

Urodził się w 1933 r. w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie techniki cieplnej. Odbył staże naukowe w Anglii, Kanadzie i na Węgrzech. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce odwołany z funkcji rektora. W 1984 roku opuścił Politechnikę Śląską.

ico

Marian Starczewski (1982–1984)

Urodził się w 1924 roku w Starym Sączu. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie technologii materiałów budowlanych, korozji. Pracował w zakładach przemysłu chemicznego i budowlanego. Od 1950 r. na Politechnice Śląskiej. W latach 1969–1981 prorektor. Po opuszczeniu uczelni pracował na Politechnice Warszawskiej.

ico

Antoni Niederliński (1984–1987)

Urodził się w 1937 r. w Katowicach. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie automatyki. Stypendysta Uniwersytetu w Cambridge. Wykładał na uczelniach zagranicznych: Bochum, Birmingham, Lyngby. W latach 1981–1982 był prorektorem.

ico

Tadeusz Chmielniak (1987–1990)

Urodził się w 1941 r. w Czańcu, koło Bielska-Białej. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie maszyn cieplnych. W latach 1975–1981 dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

ico

Wilibald Winkler (1990–1996)

Urodził się w 1933 r. w Zabrzu. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Przez 15 lat pracował zawodowo w przemyśle energetycznym. Od 1966 roku pracownik Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej. W latach 1997–2000 wiceminister Edukacji Narodowej. Wojewoda Śląski w okresie 2000–2001.

ico

Bolesław Pochopień (1996–2002)

Urodził się 6 września 1946 roku w Zabrzu. Studiował na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie układów cyfrowych. W latach 1990–1996 prorektor ds. dydaktyki.

ico

Wojciech Zieliński (2002–2008)

Urodził się w 1938 roku w Rudzie Śląskiej, studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Specjalista w dziedzinie chemii organicznej. Prorektor ds. dydaktyki w latach 1996–2002. Doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej.

ico

Andrzej Karbownik (2008–2016)

Urodził się 29 marca 1947 roku w Orzeszu. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Od początku swojej kariery naukowej związany z Politechniką Śląską. W latach 2002-2008 dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. Dwukrotnie kierował Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego (1997–2000), a w latach 2000–2001 był wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za sektor paliwowo-energetyczny.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie