A A+ A++

Historia Politechniki Śląskiej

Powstanie Politechniki Śląskiej było urzeczywistnieniem idei, która istniała od wielu lat. Już pod koniec lat dwudziestych XX wieku podejmowano działania w celu utworzenia na Górnym Śląsku uczelni technicznej, która przez rozwój naukowy i działalność dydaktyczną wspierałaby ten silnie uprzemysłowiony i mający przed sobą wielkie perspektywy rozwoju region.

Sejm Śląski w 1929 roku rozpoczął formalne starania związane z budową i organizacją Politechniki Śląskiej w Katowicach. Mimo ogromnego zaangażowania nie udało się przed wybuchem drugiej wojny światowej rozpocząć prac nad powstaniem uczelni. Do planów powrócono w pierwszych miesiącach 1945 roku, a już 26 lutego powołano tymczasową Komisję Organizacyjną Politechniki Śląskiej. 24 maja 1945 r. Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret powołujący Politechnikę Śląską.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się 29 października 1945 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 2750 studentów. Plany i programy studiów były oparte na wzorach zaczerpniętych z Politechniki Lwowskiej. Również kadrę profesorską Politechniki Śląskiej tworzyli głównie byli pracownicy Politechniki Lwowskiej. Uczelnię stanowiły wówczas cztery wydziały: Chemiczny, Elektryczny, Mechaniczny oraz Inżynieryjno-Budowlany, w których zatrudnionych było prawie 200 pracowników dydaktycznych. Doskonała kadra profesorska była od początku jednym z najsilniejszych atutów gliwickiej uczelni.

Wydarzeniem, które w sposób decydujący wpłynęło na charakter Uczelni i jej związek z Górnym Śląskiem, było utworzenie w 1950 r. Wydziału Górniczego. Już w 1954 r. pierwszych 314 inżynierów-górników objęło stanowiska w kopalniach i innych działach w branży. W 1953 roku powołano kolejny nowy wydział – tym razem Mechaniczno-Energetyczny. Jedenaście lat później rozpoczął działalność Wydział Automatyki. W kolejnych latach powstawały następne wydziały Politechniki Śląskiej: w 1969 r. Wydział Matematyczno-Fizyczny i Wydział Metalurgiczny z siedzibą w Katowicach, w 1970 r. Wydział Organizacji i Zarządzania z siedzibą w Katowicach, który po kilkuletniej przerwie w działalności został reaktywowany i przeniesiony w 1995 r. do Zabrza. W 1977 r. powstał Wydział Architektury, w 1978 r. Wydział Transportu, zaś w 1984 r. Wydział Mechaniczno-Hutniczy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, który funkcjonował jedynie przez sześć lat.

Niedawno w strukturę Politechniki Śląskiej weszły kolejne jednostki na prawach wydziału: Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Studium Języków Obcych, a także Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku” oraz Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego.

Uczelnia, którą w 1945 r. uruchomiono w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Europie – Górnym Śląsku – przez ponad 75 lat funkcjonowania pełni istotną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą. Obecnie jest jedną z największych uczelni w kraju. Należy do elitarnego grona 10 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie