A A+ A++

Studia w języku angielskim

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej prowadzi studia I i II stopnia w języku angielskim na jednym kierunku: transport (in English).

 

Transport (in English) – studia stacjonarne I stopnia

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.

Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

Podstawowe informacje

Studia stacjonarne

· stacjonarne I stopnia

· profil: ogólnoakademicki

· termin naboru: rekrutacja letnia

· język prowadzenia zajęć: angielski

· czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

· uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności

Studia stacjonarne

· Transport engineering

Informacje o rekrutacji:

Studia stacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_st/

Studia niestacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_nst/

 

Transport (in English) – studia stacjonarne II stopnia

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.

Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

Podstawowe informacje

Studia stacjonarne

·         studia stacjonarne II stopnia

·         profil: ogólnoakademicki

·         termin naboru: rekrutacja zimowa

·         czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

·         uzyskany tytuł: magister inżynier

Specjalności

Studia stacjonarne

· Transport safety systems

Informacje o rekrutacji:

Studia stacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_st/

Studia niestacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_nst/

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie