A A+ A++

Studia II stopnia

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej prowadzi studia II stopnia na jednym kierunku: transport.

 

Transport – studia stacjonarne i niestacjonarne

 Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.

Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

 

Podstawowe informacje

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne

· studia stacjonarne II stopnia

· profil: ogólnoakademicki

· termin naboru: rekrutacja zimowa

· czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

· uzyskany tytuł: magister inżynier

· studia niestacjonarne II stopnia

· profil: ogólnoakademicki

· termin naboru: rekrutacja letnia

· czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry

· uzyskany tytuł: magister inżynier

Specjalności

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne

· eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych

· eksploatacja pojazdów samochodowych

· eksploatacja pojazdów szynowych

· inżynieria ruchu

· logistyka transportu

· mechanika i eksploatacja lotnicza

· nawigacja powietrzna

· technika i zarządzanie w transporcie samochodowym

· transport i spedycja drogowa

· transport przemysłowy

· systemy informatyczne transportu

· eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych

· eksploatacja pojazdów samochodowych

· eksploatacja pojazdów szynowych

· inżynieria ruchu

· logistyka transportu

· technika i zarządzanie w transporcie samochodowym

· transport i spedycja drogowa

· transport przemysłowy

· sterowanie ruchem kolejowym

· systemy informatyczne transportu

Informacje o rekrutacji:

Studia stacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_st/

Studia niestacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt_trans_nst/

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie