A A+ A++

Projekt 3

SMALOG – Master in SMArt transport and LOGistics for cities

Pomyślne zakończenie grantu SmaLog

14 października 2021 r. był ostatnim dniem grantu SmaLog, który trwał 4 lata. W październiku 2021 r. na konferencji w Charkowie podsumowano dokonania. W konferencji finałowej uczestniczyli pracownicy uczelni z Ukrainy, Gruzji, Włoch, Niemiec i Polski, przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych szkoleniem studentów ze specjalizacji związanych z transportem, logistyką i zarządzaniem miastem oraz oficjalni przedstawiciele programu ERASMUS.

Seminarium na Politechnice Lwowskiej

W dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2019 r. prof. Aleksander Sładkowski i dr Aleksander Sobota wzięli udział w seminarium na Politechnice Lwowskiej. Seminarium było treningiem dla wykładowców, doktorantów i studentów ukraińskich i gruzińskich uniwersytetów uczestniczących w projekcie SmaLog (program Erasmus+ KA3). Nauczyciele akademiccy z Włoch, Niemiec i Polski prowadzili wykłady poświęcone problemom transportu, logistyki oraz inżynierii ruchu. Podczas seminarium omawiano stan ww. projektu.

Koordynator projektu SmaLog prof. Antonio Comi przedstawia wykładowcę dr. Aleksandra Sobotę

Wykład prof. Aleksandra Sładkowskiego dla uczestników seminarium

Wykładowcy Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego na stażu w Katowicach w ramach projektu SmaLog

W dniach 5–17 listopada 2018 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej przebywali wykładowcy Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego: Andrii Ilchenko, Vasyl Mamrai i Volodymyr Shumliakivskyi. Naukowcy przybyli w ramach projektu SmaLog realizowanego zgodnie z programem Erasmus. Podczas dwutygodniowego stażu ukraińscy koledzy mogli zapoznać się z procesem kształcenia na Wydziale Transportu, uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych na kilku katedrach, omówić kwestie jakości procesu edukacyjnego, wygłosić własne wykłady dla studentów wydziału, odwiedzić szereg przedsiębiorstw transportowych śląskiego regionu przemysłowego.

Ukraińscy koledzy biorą udział w wykładzie prof. A. Sładkowskiego z wytrzymałości materiałów

Zwiedzanie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Od lewej: dr Andrii Ilchenko, prof. Aleksander Sładkowski, prof. Wiesław Pamuła, dr Volodymyr Shumliakivskyi, Vasyl Mamrai, kierownik działu ds. kontaktów międzynarodowych

Zwiedzanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu

Spotkanie koordynacyjne SmaLog we Lwowie

W dniach 22–25 października 2018 r. we Lwowie odbyło się spotkanie koordynacyjne w ramach projektu SmaLog, który jest realizowany zgodnie z programem Erasmus. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy, którzy reprezentowali uniwersytety z Włoch, Niemiec, Polski, Ukrainy i Gruzji. Lider drugiego pakietu roboczego prof. Aleksander Sładkowski przedstawił stan przygotowań wspólnego programu nauczania studentów 2. poziomu studiów (magisterskich). Omówiono też inne problemy związane z realizacją projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać uniwersytet Politechnika Lwowska oraz odwiedzić centrum zarządzania ruchem drogowym miasta.

Dyskusja uczestników spotkania

Uczestnicy spotkania zwiedzają aulę Politechniki Lwowskiej

Spotkanie w pracownikami Katedry Technologii Transportu Politechniki Lwowskiej

Zwiedzanie centrum sterowania ruchem drogowym miasta Lwów

Seminarium w Batumi w ramach projektu SmaLog  

W dniach 12–14 września 2018 r. w Batumi odbyły się seminaria dla nauczycieli i studentów Państwowej Akademii Morskiej w Batumi. Zostały przeprowadzone w ramach projektu SmaLog realizowanego zgodnie z programem Erasmus. Prof. Aleksander Sładkowski przedstawił prezentacje poświęcone nowoczesnym metodom logistycznym, m.in. dotyczące wpływu odpłatności za przejazdy europejskimi autostradami na procesy logistyczne w firmach transportowych, i problemom dostaw towarów na trasach Wschód-Zachód oraz możliwościom wymiany informacji o badaniach logistycznych. 

Drugie spotkanie koordynacyjne w ramach projektu SmaLog

28.05–1.06.2018 r. odbyło się drugie spotkanie koordynacyjne na Uniwersytecie degli Studi di Roma „Tor Vergata”. Uczestnicy omówili następujące zagadnienia: wspólny program magisterski UE-UA-GE w ramach projektu SmaLog (obecny status, bieżący rozwój, możliwość podwójnego dyplomowania, definicje programu nauczania – części specjalne i wspólne, istniejące potrzeby i ograniczenia na Ukrainie i w Gruzji); system szkoleń dla nauczycieli uniwersytetów ukraińskich i gruzińskich; międzynarodowy system zapewnienia jakości; kwestie kontroli jakości i monitorowania w projekcie. Omówiono także kwestie finansowania, specjalnej mobilności, upowszechniania informacji o projekcie, monitorowania wizyt itp.

Dyskusje podczas spotkania

Uczestnicy spotkania w pobliżu Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Tor Vergata

Wycieczka po Rzymie (Largo di Torre Argentina)

Spotkanie robocze w Katowicach

W dniach 19–24 marca 2018 r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu SmaLog, który jest prowadzony w ramach programu Erasmus+ KA2. Przedmiotem spotkania były: opracowanie nowego programu szkoleniowego dla studentów ukraińskich i gruzińskich uniwersytetów na drugim poziomie szkolenia, inwestycje finansowe związane z projektem i zabezpieczenie europejskiego poziomu jakości kształcenia studentów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Narodowej Politechniki Lwowskiej, Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Żytomierzu, Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova, Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego (Tbilisi). Uzupełnieniem dyskusji podczas spotkania było zapoznanie uczestników z systemem kształcenia studentów i doktorantów na Wydziale Transportu, odwiedzenie zakładów naprawczych spółki Linetech Aircraft Maintenance na lotnisku Katowice (Pyrzowice), zapoznanie z kulturą i historią regionu podczas zwiedzania zamku w Pieskowej Skale i słuchanie na żywo muzyki polskich kompozytorów w Studiu Koncertowym Polskiego Radia.

Zwiedzanie laboratoriów Wydziału Transportu przez uczestników spotkania

Uczestnicy spotkania w hangarze Linetech Aircraft Maintenance na lotnisku Katowice (Pyrzowice)

Uczestnicy spotkania przy zamku w Pieskowej Skale

Po koncercie muzyki polskich kompozytorów w Studiu Koncertowym Polskiego Radia (Polish Radio Concert Studio)

Pierwsze spotkanie w ramach projektu SmaLog

4-8 grudnia w Rzymie miało miejsce pierwsze spotkanie koordynacyjne uczestników projektu SmaLog, który jest prowadzony w ramach Programu ERASMUS+ KA2. W spotkaniu, które odbyło się na terenie rzymskiego uniwersytetu „Universita degli Studi di Roma Tor Vergata” (koordynator projektu), wzięli udział przedstawiciele uczelni z Unii Europejskiej (Uniwersytetu “La Sapienza” w Rzymie, Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Wismarze oraz Politechniki Śląskiej). Uczestniczyli również przedstawiciele uniwersytetów z miast Ukrainy (Charków, Kijów, Lwów i Żytomierz) i Gruzji (Tbilisi i Batumi). Ponadto w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Instytutu Problemów Rynku i Badań Ekonomicznych i Środowiskowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Uczestnicy spotkania omówili plany realizacji projektu.

Uczestnicy spotkania koordynacyjnego projektu SmaLog na uniwersytecie «Universita Degli Studi Di Roma Tor Vergata» (smalog-2017.uniroma2.it).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie