A A+ A++

Projekt 1

Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług motoryzacyjnych
i transportu samochodowego

 

2.01.2017 r. Wydział Transportu rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług motoryzacyjnych i transportu samochodowego” nr POWR.03.01.00-00-K398/16, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt jest skierowany do studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów studiów drugiego stopnia Wydziału Transportu oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Projekt ma na celu wyposażenie beneficjentów ostatecznych w kluczowe kompetencje atrakcyjne z punktu widzenia lokalnego, regionalnego oraz krajowego rynku pracy.
W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w takich formach wsparcia jak certyfikowane szkolenia, dodatkowe zajęcia realizowane w formie projektowej, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia współrealizowane z pracodawcami oraz wizyty studyjne u pracodawców. Działania określone niniejszym projektem będą istotnym elementem wspierającym tok kształcenia studentów obu Wydziałów – będą uzupełniać wiedzę studenta o praktyczne umiejętności.
Projekt będzie realizowany cyklicznie w 3 edycjach. Pierwsza edycja projektu rusza już w marcu.
W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

 1. Diagnostyka, weryfikacja oraz regeneracja turbosprężarek silników spalinowych
 2. Diagnosta samochodowy
 3. Nabycie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług transportowych
 4. Nabycie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług motoryzacyjnych
 5. Pozyskiwanie środków unijnych
 6. Koszty w transporcie
 7. Planowanie kariery
 8. Techniczny język niemiecki
 9. Projektowanie obiektów obsługowo-naprawczych dla transportu samochodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zapisy na szkolenia rozpoczęły się w dniu 20.02.2017.
Szczegółowe informacje udostępnianie będą na stronie Wydziału w zakładce projektu oraz w sekretariacie Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych – pok. 108 i w pok. 116.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Ankieta rekrutacyjna
  2. Deklaracja uczestnictwa
  3. Formularz
  4. Oświadczenie

Dokumenty można pobrać i wypełnione dostarczyć do pokoju 116, w godzinach 8:30-15:00, od poniedziałku do piątku.
Do powyższych dokumentów należy dołączyć „zaświadczenie o statusie studenta”.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie