A A+ A++

Centrum Aktywności Studentów Politechniki Śląskiej

Ogromna hala wyposażona w najnowocześniejsze technologie, dostęp do unikatowej aparatury i możliwość realizacji własnych projektów inżynierskich – Politechnika Śląska uruchomiła w katowickim kampusie Centrum Aktywności Studenckiej (CAS).

CAS to nowoczesna przestrzeń warsztatowo-technologiczno-laboratoryjna dla studentów Politechniki Śląskiej, którzy realizują swoje projekty w ramach studenckich kół naukowych i tzw. projektów PBL (Project-Based Learning). To, obok działającej już od 2021 roku Przestrzeni Innowacji i Kreatywności, kolejna strefa w kampusie uczelni w Katowicach, w której młodzi naukowcy będą spełniać się twórczo, pracować nad autorskimi pomysłami inżynierskimi, przede wszystkim poza zajęciami. Utworzenie Centrum Aktywności Studenckiej wpisuje się w Strategię Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026 oraz Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
Na wyposażeniu CAS znajdują się m.in. nowoczesna wypalarka plazmowa sterowana numerycznie, tokarka i elektrodrążarka CNC, system do skanowania i drukowania 3D, zestaw pieców do obróbki cieplej, topienia i odlewania nawet do temperatury 2200 oC. Dodatkowo do dyspozycji studentów znajduje się pełny zestaw elektronarzędzi, pras oraz komora do malowania i piaskowania.
Dostęp do unikatowego wyposażenia i sprzętu oraz tak nowoczesnych pracowni ma dla Wydziału bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to możliwość rozwijania naszych projektów na bazie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych maszyn. Dzięki temu projekty mogą też powstawać na światową skalę. Mamy nadzieję, że dzięki takim możliwościom uda nam się osiągnąć światowy poziom. To przede wszystkim okazja by nauczyć się pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które są wykorzystywane w przemyśle, a także rozwoju swoich pomysłów, kreatywności i inwencji twórczej.
Centrum Aktywności Studenckiej to zaplecze warsztatowe, technologiczne i laboratoryjne dla studenckich kół naukowych oraz studentów i doktorantów realizujących prace naukowo-badawcze, projekty PBL, projekty inżynierskie oraz prace dyplomowe, a także miejsce do współpracy i prezentacji osiągnięć przy pokazach, konferencjach i szkoleniach.
Taka przestrzeni dla studentów Politechniki Śląskiej zapewnia wysokiej jakości kształcenie na studiach oraz w szkole doktorskiej, oparte na badaniach naukowych i innowacjach, przy współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi oraz partnerami przemysłowymi oraz poprzez wprowadzanie i upowszechnianie nowoczesnych metod i form kształcenia, w szczególności kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo (PBL).
W ramach realizowanych projektów PBL studenci w grupach międzynarodowych, międzywydziałowych oraz współpracując z uczniami liceów i techników zdobywają wiedzę, kompetencje i umiejętności, zdolność do podejmowania decyzji, uczą się realizacji celów poprzez pracę w zespole i nawiązują kontakty międzynarodowe, międzyuczelniane, międzywydziałowe a także zdobywają doświadczanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Koszt wyposażenia pracowni CAS wynosi 500 tys. zł.

prezentacja Centrum Aktywności Studentów Politechniki Śląskiej (pdf, 2,54 MB) ... Pobierz
regulamin Centrum Aktywności Studentów Politechniki Śląskiej (pdf, 1,12 MB) ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie