A A+ A++

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

We wtorek 10 października 2023 r. o godz. 11 w auli budynku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 8 w Katowicach dziekan Piotr Folęga uroczyście zainaugurował rok akademicki 2023/2024 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej. Na marginesie można odnotować, że 90 lat wcześniej, 21 października 1933 r., był tu prezydent RP Ignacy Mościcki, który przybył na uroczyste oddanie do użytku przeznaczonego dla Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych nowo wybudowanego budynku z pogranicza klasycyzmu i funkcjonalizmu.

Dziekan w skrócie przedstawił uczestnikom dzieje uczelni i kształcenia na niej na kierunkach związanych z transportem oraz stan obecny i perspektywy na przyszłość. Zwrócił się też specjalnie do studentów pierwszego roku, od których później prodziekan Damian Hadryś przyjął ślubowanie. Przemawiali m.in. dwaj prorektorzy i prezydent Katowic. Po uroczystej immatrykulacji zostali nagrodzeni najlepsi studenci, najlepszy absolwent specjalności lotniczej oraz najlepszy nauczyciel, którym za ubiegły rok akademicki okazał się prof. Tomasz Węgrzyn. Na zakończenie prof. Dorota Burchart przedstawiła wykład zatytułowany „Paliwa alternatywne w transporcie a wyzwania środowiskowe”.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie