A A+ A++

RODZAJE MOBILNOŚCI

WYMAGANIA:

 • posiadanie statusu studenta Politechniki Śląskiej,
 • dobra znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia,
 • odpowiednio wysoka średnia ocen ustalona przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną,
 • pozostałe, określone w zasadach kwalifikacji.

KRAJE, DO KTÓRYCH MOŻESZ WYJECHAĆ:

 • kraje należące do Unii Europejskiej (Erasmus+ KA103, PO WER-MOB),
 • Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia (Erasmus+ KA103, PO WER-MOB),
 • kraje Europejskiego Obszaru Europejskiego: Islandia, Norwegia, Liechtenstein (Erasmus+ KA103, PO WER-MOB, Program Edukacja),
 • kraje partnerskie, spoza Unii Europejskiej (Erasmus+ KA107).

PLIKI DO POBRANIA:

WYMAGANIA:

 • posiadanie statusu studenta Politechniki Śląskiej,
 • dobra znajomość języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka,
 • odpowiednio wysoka średnia ocen ustalona przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną,
 • pozostałe, określone w zasadach kwalifikacji.

KRAJE, DO KTÓRYCH MOŻESZ WYJECHAĆ:

 • kraje należące do Unii Europejskiej (Erasmus+ KA103),
 • Turcja, Republika Macedonii Północnej, Serbia (Erasmus+ KA103),
 • kraje Europejskiego Obszaru Europejskiego: Islandia, Norwegia, Liechtenstein (Erasmus+ KA103, Program Edukacja),
 • kraje partnerskie, spoza Unii Europejskiej (Erasmus+ KA107),

PLIKI DO POBRANIA:

STAWKI STYPENDIALNE 2020-2021

UWAGA: dla wszystkich wyjazdów w semestrze zimowym 2021-2022 realizowanych z projektu 2020-2021 obowiązują poniższe stawki.

STUDENCI - STUDIA

STUDENCI I ABSOLWENCI - PRAKTYKI

STUDENCI Z PRZYZNANYM STYPENDIUM SOCJALNYM I NIEPEŁNOSPRAWNI  (POW ER)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie