A A+ A++

WYJAZDY ABSOLWENTÓW

Będąc studentem ostatniego semestru studiów na Politechnice Śląskiej, możesz zakwalifikować się na wyjazd na praktyki, które będziesz realizować jako absolwent, w ramach programu: Erasmus+ KA 103 - dotyczącego wyjazdu do uczelni partnerskiej należącej do UE

PODSTAWOWE WARUNKI WYJAZDÓW ABSOLWENTÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE:

  • Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów przed ich ukończeniem (przed obroną pracy dyplomowej).
  • Wyjazd może się odbyć w ciągu 12 m-cy (w czasie pandemii 18-tu m-cy) od daty ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania umowy finansowej Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.
  • Na studiach I, II i III student/absolwent ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów (na studia i praktyki zawodowe) trwających łącznie do 12 miesięcy (tj. 360 dni) w ramach jednego poziomu studiów (tj. 12 m-czny kapitał mobilności).
  • Minimalny czas pobytu wynosi 2 miesiące, tj. co najmniej 60 następujących po sobie dni kalendarzowych.
  • Cały okres wyjazdu na praktykę zawodową musi odbywać się w ramach jednego rodzaju statusu uczestnika mobilności, tj. status studenta lub status absolwenta Uczelni.
  • Studenci zakwalifikowani na wyjazd przez Komisje wydziałowe/instytutowe powinni niezwłocznie skontaktować się z Sekcją Wymiany Międzynarodowej w celu podjęcia dalszych kroków postępowania związanych z dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu.

STAWKI STYPENDIALNE 2020-2021

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie