A A+ A++

KIEROWNIK SEKCJI WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

KOORDYNATOR UCZELNIANY PROGRAMU ERASMUS+

dr inż. Ludwina Żukowska
tel: (+48) 32 237-17-53
e-mail: ludwina.zukowska@polsl.pl

INCOMING - SEKCJA PRZYJAZDÓW

tel: (+48) 32 237-2207,   e-mail: mobility@polsl.pl   


 
Katarzyna Jeziorska, e-mail: katarzyna.jeziorska@polsl.pl

Przyjazdy studentów na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ KA 103

Przyjazdy z UE/EFTA/Turcji (umowy bilateralne


 
Aleksandra Waluśkiewicz, e-mail: aleksandra.waluskiewicz@polsl.pl

Przyjazdy studentów z krajów spoza UE (umowy bilateralne)


 
Kamila Tokarczyk, e-mail: kamila.tokarczyk@polsl.pl

Przyjazdy studentów oraz pracowników w ramach Programu Erasmus+ KA107

OUTGOING - SEKCJA WYJAZDÓW

tel: 32 237-1329, e-mail: mobility@polsl.pl


 
Anna Bastek, e-mail: anna.bastek@polsl.pl
Wyjazdy pracowników - program Erasmus+ KA 103 (Kraje Programu Erasmus+)

 
Katarzyna Czumak, e-mail: katarzyna.czumak@polsl.pl
Wyjazdy studentów na studia i praktyki - program Erasmus+ KA103 z wydziałów:
 • Architektury

 • Elektrycznego

 • Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją

 • Transportu i Inżynierii Lotniczej

Wyjazdy pracowników i studentów - Program Edukacja (Fundusze Norweskie)

 
Beata Machula, e-mail: beata.machula@polsl.pl
Wyjazdy studentów na studia i praktyki - program Erasmus+ KA103 z wydziałów:
 • Automatyki

 • Elektroniki i Informatyki

 • Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

 • Matematyki Stosowanej

 • Inżynierii Środowiska i Energetyki

 • Inżynierii Materiałowej i Metalurgii


 
Danuta Stasiowska     e-mail: danuta.stasiowska@polsl.pl
Wyjazdy studentów na studia i praktyki - program Erasmus+ KA103 z wydziałów:
 • Budownictwa

 • Chemicznego

 • Inżynierii Biomedycznej

 • Mechaniczno - Technologicznego

 • Organizacji i Zarządzania


 
Aleksandra Waluśkiewicz     
tel: (+48) 32 237-2207     e-mail: aleksandra.waluskiewicz@polsl.pl
Wyjazdy studentów oraz pracowników - Program Erasmus+ KA107 (poza UE)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie